Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Arcibiskup Warda priniesol na pozvanie ministra Jeremyho Hunta priame svedectvo o perzekúcii kresťanov. (Spojené Kráľovstvo) – Arcibiskup Bashar Warda CSsR z irackého Erbilu sa 21. mája 2019 stretol s britským ministrom zahraničných vecí Jeremym Huntom, aby ho informoval o situácii kresťanov v Iraku. V priebehu ostatných dvoch rokov po porážke Islamského štátu sa kresťania vracajú späť do svojich domovov na pláňach Ninive. Snažia o obnovu oblasti zničenej islamistami, no naďalej sa stretávajú s diskrimináciou. Arcibiskup Warda priniesol na pozvanie britského ministra zahraničných vecí Veľkej Británie Jeremyho Hunta priame svedectvo o perzekúcii kresťanov. Stretol aj s členmi oboch snemovní parlamentu a položil im niekoľko otázok: Je možné, aby v Iraku a inde na Blízkom východe

Read More

26. mája 1839 bol svätorečený zakladateľ redemptoristov sv. Alfonz Mária de Liguori. Jeho postoje a témy, ktorým sa venoval vo svojej dobe ako kazateľ a spisovateľ, veľmi pripomínajú súčasného pápeža Františka. Nad touto podobnosťou sa zamýšľal taliansky redemptorista P. Alfonzo V. Amarante, profesor na Akadémii Alfonsiana v Ríme: Ak encykliku Lumen fidei napísanú pápežom Františkom nazvali dielom štyroch rúk, kvôli príspevku Benedikta XVI., apoštolská exhortácia Evangelii gaudium je istotne programovým manifestom Svätého Otca Františka. Pri pozornom čítaní tohto dokumentu v ňom možno nájsť kľúčové slovo „radosť.“ Pápež ho v dokumente použil až 59 -krát. Svätý Otec František tým chcel povedať, že chce

Read More

Ľudové misie vo farnosti Tvarožná v okrese Kežmarok pod vedením tímu P. Michala Zamkovského za začínajú dnes večer úvodnou svätou omšou a potrvajú do nedele 2. júna. Súčasťou programu budú sv. omše s misijnými príhovormi, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, detská svätá omša,  katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, stretnutie s mládežou a modlitba chvál, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov. Farnosť Tvarožná tvoria tri obce: Tvarožná, Vlkovce, Hradisko. Spolu majú okolo 1000 veriacich. Veľmi živá je najmä filiálka Vlkovce, kde prebiehal program misii každý deň. Farnosť Tvarožná je starobylou farnosťou, obec mala v minulosti štatút

Read More

„Urobte ju známou svetu.“ S týmto povzbudením pápež Pius IX. zveril pátrovi Nicholasovi Mauronovi, vtedajšiemu generálnemu predstavenému Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa (1888 – 1893), zázračnú ikonu Matky ustavičnej pomoci a obnovil zároveň jej verejné uctievanie. Stalo sa to 11. decembra 1865 v Kostola svätého Alfonza, ktorý sa nachádza v Ríme na ulici Via Merulana. O 150 rokov neskôr, 27. júna 2015, pri príležitosti liturgického sviatku Matky ustavičnej pomoci, súčasný generálny predstavený redemptoristov páter Michael Brehl oficiálne otvoril jubilejný rok zasvätený tejto posvätnej ikone, ktorý sa skončil 27. júna 2016. V liste oznamujúcom toto jubileum páter Brehl zdôraznil, že poverenie urobiť známou túto ikonu Panny Márie sprevádzalo a sprevádza misijné

Read More

Boh nás chce oslobodiť od lží, ktoré nás spútavajú – to je kľúčové posolstvo júnového čísla časopisu Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického Word Among Us. Okrem viacerých textov od diakona Keitha Strohma, bývalého riaditeľa chicagského Arcidiecézneho úradu pre novú evanjelizáciu, prináša aj históriu piesne K nebesiam dnes zaleť pieseň k Matke ustavičnej pomoci, ktorú pápež Pius IX. zveril redemptoristom so slovami: „urobte ju známou po celom svete“. Autorom textu piesne je páter Jo­sef Miklík CSsR (1886 – 1947), uznávaný biblista, ktorý pôsobil v rehoľnom učilišti redem­ptoristov v Obořišti. Jeff Smith, vydavateľ americkej verzie Word Among Us, sa v úvodníku zamýšľa nad tým, aké dvojice

Read More

„Vidieť to, čo je“ – niekoľko myšlienok o Petrovi Dondersovi ako o redemptoristovi, ktorý ohlasoval Vykupiteľa a vykúpenie To, že my ako ľudské bytosti potrebujeme vykúpenie, by tu malo byť bez diskusie. Ale: Čím vykúpenie vlastne je? Tým istým pre každého? Čo Ježiš ľuďom priniesol? Chlieb pre slepého? Uzdravenie pre hladného? Alebo vykúpenie môže byť individuálne pre každého človeka rovnako, ako je individuálny život? Počas svojho života Ježiš Kristus, náš Vykupiteľ, priniesol ľuďom to, čo potrebovali: chlieb hladným zástupom, uzdravenie chorým, nasmerovanie pre toho, kto si pýtal smer. Keď toto všetko robil, nebál sa, že si zašpiní ruky a bol v tom konzekventný až do smrti. Prečo

Read More

Včera začal misijný tím P. Ivana Flimela ľudové misie v Tlmačoch, ktoré potrvajú do nedele 26. mája. Súčasťou sú sväté omše s misijnými kázňami, detské sväté omše, katechéza pre ženy a pre mužov, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, obnova manželských sľubov a vysluhovanie sviatosti pomazania chorých.  

Read More