Slovo medzi nami

Na prelome mája a júna zavítajú pátri redemptoristi do farnosti Tvarožná na východnom Slovensku, aby pod vedením tímu P. Michala Zamkovského viedli i tu ľudové misie. Začnú sa úvodnou svätou omšou v sobotu, 25. mája a potrvajú do nedele, 2. júna. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými príhovormi, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, detská svätá omša,  katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, stretnutie s mládežou a modlitba chvál, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.   Príbuzné články: Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach Misijný plán redemptoristov na rok 2019 Duchovné programy na Svatej Hore v

Čítať ďalej

„Urobte ju známou svetu.“ S týmto povzbudením pápež Pius IX. zveril pátrovi Nicholasovi Mauronovi, vtedajšiemu generálnemu predstavenému Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa (1888 – 1893), zázračnú ikonu Matky ustavičnej pomoci a obnovil zároveň jej verejné uctievanie. Stalo sa to 11. decembra 1865 v Kostola svätého Alfonza, ktorý sa nachádza v Ríme na ulici Via Merulana. O 150 rokov neskôr, 27. júna 2015, pri príležitosti liturgického sviatku Matky ustavičnej pomoci, súčasný generálny predstavený redemptoristov páter Michael Brehl oficiálne otvoril jubilejný rok zasvätený tejto posvätnej ikone, ktorý sa skončil 27. júna 2016. V liste oznamujúcom toto jubileum páter Brehl zdôraznil, že poverenie urobiť známou túto ikonu Panny Márie sprevádzalo a sprevádza misijné

Čítať ďalej

Boh nás chce oslobodiť od lží, ktoré nás spútavajú – to je kľúčové posolstvo júnového čísla časopisu Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického Word Among Us. Okrem viacerých textov od diakona Keitha Strohma, bývalého riaditeľa chicagského Arcidiecézneho úradu pre novú evanjelizáciu, prináša aj históriu piesne K nebesiam dnes zaleť pieseň k Matke ustavičnej pomoci, ktorú pápež Pius IX. zveril redemptoristom so slovami: „urobte ju známou po celom svete“. Autorom textu piesne je páter Jo­sef Miklík CSsR (1886 – 1947), uznávaný biblista, ktorý pôsobil v rehoľnom učilišti redem­ptoristov v Obořišti. Jeff Smith, vydavateľ americkej verzie Word Among Us, sa v úvodníku zamýšľa nad tým, aké dvojice

Čítať ďalej

„Vidieť to, čo je“ – niekoľko myšlienok o Petrovi Dondersovi ako o redemptoristovi, ktorý ohlasoval Vykupiteľa a vykúpenie To, že my ako ľudské bytosti potrebujeme vykúpenie, by tu malo byť bez diskusie. Ale: Čím vykúpenie vlastne je? Tým istým pre každého? Čo Ježiš ľuďom priniesol? Chlieb pre slepého? Uzdravenie pre hladného? Alebo vykúpenie môže byť individuálne pre každého človeka rovnako, ako je individuálny život? Počas svojho života Ježiš Kristus, náš Vykupiteľ, priniesol ľuďom to, čo potrebovali: chlieb hladným zástupom, uzdravenie chorým, nasmerovanie pre toho, kto si pýtal smer. Keď toto všetko robil, nebál sa, že si zašpiní ruky a bol v tom konzekventný až do smrti. Prečo

Čítať ďalej