Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slovo medzi nami na jún: Boh nás oslobodzuje od lží, ktoré nás spútavajú

Boh nás chce oslobodiť od lží, ktoré nás spútavajú – to je kľúčové posolstvo júnového čísla časopisu Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického Word Among Us. Okrem viacerých textov od diakona Keitha Strohma, bývalého riaditeľa chicagského Arcidiecézneho úradu pre novú evanjelizáciu, prináša aj históriu piesne K nebesiam dnes zaleť pieseň k Matke ustavičnej pomoci, ktorú pápež Pius IX. zveril redemptoristom so slovami: „urobte ju známou po celom svete“. Autorom textu piesne je páter Jo­sef Miklík CSsR (1886 – 1947), uznávaný biblista, ktorý pôsobil v rehoľnom učilišti redem­ptoristov v Obořišti.

Jeff Smith, vydavateľ americkej verzie Word Among Us, sa v úvodníku zamýšľa nad tým, aké dvojice právd a lží v nás zápasia. Prvá a najdôležitejšia je tá, že Boh nás miluje tak veľmi, že poslal svojho Syna na svet, aby premohol diabla a kaž­dú lož, ktorú sa nám snaží našep­kať. Ďalšou pravdou je, že Boh nám ponúka každý deň svoju mi­losť, vďaka ktorej môžeme roz­poznať taktiky Zlého a pevne sa držať Pána a jeho lásky. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník priznáva, ako ho slová o tom, že Boh má radosť práve z neho osobne, zaskočili – viem, že Boh ma miluje, veď miluje všetkých, ale ako môže mať radosť práve zo mňa? Stačí však len uveriť pravde o Božej láske k nám a nechať sa ňou vyslobodiť.

Autorom hlavných článkov čísla je diakon Keith Strohm z Chicagskej arcidiecézy, známy prednášateľ a niekdajší riaditeľ tamojšieho Arcidie­cézneho úradu pre novú evanjelizáciu, ktorý pracuje na obnove farností a pomáha ľuďom po celom svete zakúsiť slobodu plynúcu z osobného stretnutia s Ježišom. Články sú prevzaté z jeho nedávno vydanej knihy Desať najväčších lží nepriateľa (The Ten Biggest Lies of the Enemy) a približujú rafinované lži, ktoré nám diabol podsúva v sna­he okradnúť nás o našu nádej v Krista. Napríklad vtedy, keď sa nám snaží nahovo­riť, že pre Boha nie sme až takí dôležití alebo keď nás presviedča, že Boh len chce, aby sme za­ťali zuby a všetky problémy svojho života zvládli sami.

Joe Rottenborn, rečník, konzultant a autor viacerých kníh, píše v článku Rok nových zvykov o svojom obrátení. Hoci bol katolíkom od detstva, nedávno si uvedomil, že aj on potrebuje obrátenie – také, ktoré človeku otvorí oči a pomôže mu vnímať svet celkom novým spôsobom. V texte čitateľom približuje, ako sa mu to podarilo: počas dňa sa častejšie modlil, čítal Sväté písmo, počas omše pozornejšie vnímal čítania, pravidelne každý mesiac išiel na spoveď. Zo všetkých nových zvykov, kto­ré si osvojil, bola pre neho najosožnejšia svätá omša každý deň. Stala sa mu duchov­nou posilou a začal si všímať, že každá časť liturgie ho iným spôsobom spája s Bohom.

Páter Viktor Mišuth CSsR čitateľom Slova medzi nami približuje históriu vzniku piesne K nebesiam dnes zaleť pieseň. Autorom textu je páter Josef Michlík CSsR (1886 – 1947), nápev skomponoval Vladimír Juráš (1872 – 1950), učiteľ a orga­nista pôsobiaci v Slavětíne blízko Červenky v okrese Olomouc, kde mali redemptoristi kláštor. Pieseň zaznela prvý raz počas tridua k Mat­ke ustavičnej pomoci v Červen­ke začiatkom septembra 1916.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.  

 

Príbuzné články:

Pred 37 rokmi vznikol časopis Slovo medzi nami

Požehnanie pápeža Františka pre čitateľov časopisu Slovo medzi nami

15. výročie časopisu na Slovensku

Dejiny publikačnej činnosti redemptoristov

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved