Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Duchovná obnova „POĎTE A UVIDÍTE“ pre mladých mužov

Tento víkend sa koná duchovná obnova „Poďte a uvidíte.“ Obnova sa koná v našom rehoľnom dome v Kostolnej – Záriečí pri Trenčíne. Vedie ju P. Peter Kvetan CSsR pôsobiaci vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Témou stretnutia bude povolanie Mojžiša a účastníci sa tiež dozvedia viac o histórii našej kongregácie, o našej činnosti, ako aj o aktuálnych pastoračných výzvach. Prítomní budú aj naši študenti, ktorí radi odpovedia na akékoľvek otázky.

Prosíme o Vaše modlitby.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved