Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

88 rokov prítomnosti redemptoristov v Paraguaji

(Bella Vista, Paraguaj) Redemptoristická provincia Paraguaj oslavovala 28. apríla 2018 osemdesiate ôsme výročie prítomnosti redemptoristov v tejto krajine a prvej svätej omše, ktorú v krajine slúžil redemptorista. Spolu s oslavou výročia sa konala aj kňazská vysviacka diakona Fernanda Javiera Centuria Sanabriu a slávnostné uvedenie steny presbytéria.

28. apríla 1930 Francisco Mohr prekročil hranice Bela Vista – Brazílie, aby navštívil kostol Bella Vista Norte v Paraguaji, stretol sa s ľuďmi a prisľúbil, že na druhý deň odslúži svätú omšu. Takže 29. apríla 1930 redemptorista slúžil prvú omšu pre ľudí v Paraguaji. Brat Francisco Mohr o tejto udalosti píše v liste provinciálovi: „Navštívili sme nádherný kostol v Belle Viste, v Paraguaji“. V súčasnosti je rehoľa v siedmich diecézach, s počtom členov provincie 65.

Spolu s týmto historickým momentom sme slávili aj kňazskú vysviacku diakona Fernanda Javiera Centuria Sanabriu. Koncelebrovaná omša sa konala 28. apríla 2018 v kostole María Auxiliadora v Bella Vista Norte. Svätiacim biskupom bol Mons. Miguel Ángel Cabello Almada, biskup diecézy La Santísima Concepción. Prítomní boli spolubratia z provincie a z brazílskej diecézy Jardim, ako aj rehoľníci a obyvatelia Bella Vista Norte v Paraguaji a Bela Vista v Brazílii.

Nasledujúci deň v tej istej farnosti celebroval novokňaz svoju primičnú svätú omšu. Potom nasledovalo uvedenie steny presbytéria s požehnaním obrazu ikony Matky ustavičnej pomoci a plakety na pripomienku prítomnosti redemptoristov v Paraguaji.

Nech Boh žehná našu provinciu a našu Kongregáciu a nech dejiny slúžia tomu, aby sme sa mohli viac odovzdať a prinášať hojné vykúpenie do sveta, ktorý je poznačený toľkými ranami.

Brat Hever Hugo Sánchez Gómez, C.Ss.R.

Krátený preklad: Jana Badurová

Zdroj: cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved