Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Generálna vizitácia v nemeckom meste Neustadt

Prvá z dvoch Generálnych vizitácií v nemecky hovoriacom priestore sa uskutočnila 23. – 27. apríla 2018 v Neustadte v Nemecku. Účastníkov bolo 37. 32 z provincie St. Clemens (z Nemecka, Holandska a Švajčiarska) a 5 z provincie Viedeň-Mníchov (z Nemecka a Rakúska). Spolu s dvoma spolubratmi z Indonézie, ktorí pracujú v provincii St. Clemens bolo zastúpených päť národností. Prítomní boli aj spolupracovníci a ďalší.

Vizitátormi boli pátri Piotr Chyla z Inštitútu pre spiritualitu,  člen rady Konferencie Európa a  Alberto Eseverri z generálneho vedenia.

V prvý deň vizitácie sa ukázalo, že Kongregácia má pre nadchádzajúce roky veľké ambície, že generálne vedenie si bude musieť vysúkať rukávy a mnoho sa bude vyžadovať od jednotlivých častí Kongregácie. A to v duchu misijnej vízie Generálnej kapituly: Solidarita v službe misii pre zranený svet.

Utorok ako deň obnovy pomohol osobne vstúpiť do problematiky misijných priorít a reštrukturalizácie.

Po vzore záverov Generálnej kapituly bol štvrtok predstavený ako „deň pravdy“. Vizitátori predstavili myšlienku Apoštolského plánu z Communicandy I a pozvali prítomných uvažovať o prioritách. Popoludní sa diskutovalo o reštrukturalizácii.

V piatok sa zhrnuli podnety posledných dvoch dní. Zhromaždenie zamietlo návrh vizitátorov hlasovať o misijných a apoštolských prioritách, pretože ich zoznam ešte nebol dokončený a potrebné boli aj ďalšie diskusie a objasnenia o niektorých návrhoch a názoroch. Účastníci boli teda vyzvaní doplniť túto tematiku do aktuálneho súhrnu, ktorý sa neskôr spracuje a pošle Komisii Konferencie pre Pastoračný a Reštrukturalizačný Plán.

Vizitátori pochválili provincie za ich odvahu a realizmus. Povzbudili ich, aby pokračovali a dávali príklad a aby vykonávali vedenie aj s ohľadom na dejiny vzniku provincie St. Clemens pred trinástimi rokmi. Provinciál Ján Hafmans zdôraznil slová vďaky. Potvrdil, že základňa provincie St. Clemens podporuje proces reštrukturalizácie. Bodkou za stretnutím bola ďakovná bohoslužba s kázňou P. Eseverriho.

Krátený preklad: Jana Badurová

Zdroj: stclemes.org

 

Príbuzné články:

Generálna vizitácia v škótskom meste Perth

Alberto Eseverri novým generálnym vikárom P. Brehla

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved