Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Koná sa Generálna vizitácia v škótskom meste Perth

Od 30. apríla sa v meste Perth koná tzv. Generálna vizitácia. Generálna rada rozhodla, že podobné zhromaždenie sa má uskutočniť v každej redemptoristickej jednotke, resp. v jazykovej oblasti. Generálne vizitácie začali už v roku 2017 v Latinskej Amerike. V Európe sa už uskutočnili v  Eskeri, Neustadte, Ghente a v máji sa takéto zhromaždenie uskutoční aj v Garse. Ich cieľom je oživiť apoštolský život a pomôcť uskutočniť závery a rozhodnutia Generálnej kapituly. Vizitácia sa zaoberá aj pokračujúcou reštrukturalizáciou Kongregácie, ktorá sa snaží o akúsi rekonfiguráciu doterajších štruktúr a provincií na zabezpečenie dynamickejšej a plodnejšej apoštolskej služby. P. Eseveri oznámil, že pred dvoma týždňami sa spolubratia 3 provincií v Kanade rozhodli spojiť do jednej (Edmonton -Toronto, Yorkton, St.  Anne de Beaupré).

Zaujímavosťou je, že všetky stretnutia v jednotlivých jednotkách (provinciách a viceprovinciách) sú otvorené pre účasť z iných jednotiek danej Konferencie. Naša jednotka bude mať Generálnu vizitáciu spolu s viceprovinciou Michalovce v októbri. Z našej provincie sa Generálnej vizitácie v Ríme zúčastnil P. Martin Macko. Niektorí členovia našej provincie Bratislava – Praha sa však zúčastnia podobnej viziácie v Poľsku, iní v Rakúsku. Na stretnutí v Škótsku sa zúčastňuje P. Rastislav Dluhý. Je tu zastúpených 5 jednotiek: Londýn, Dublin, Sv. Klement, Liguori a Bratislava – Praha. Na stretnutí nechýbajú ani partneri v misii z hostiteľskej provincie Londýn.

Stretnutie koordinujú provinciál jednotky Londýn, P. Ronald McAintsh, niekdajší provinicál jednotky Sv. Klement a nový koordinátor Konferencie Európa, P. Johaness Römelt a generálny konzultor, P. Alberto Eseveri.

Na úvodnom stretnutí v pondelok večer nás P. Eseveri oboznámil s  tzv. Akčným plánom generálneho vedenia na obdobie 2017 – 2022.  Pripomenul mená nových koordinátorov konferencií. Odporučil, aby si všetci znovu prečítali Communicandu o apoštolských prioritách a reštrukturalizácii ako aj Posolstvo a závery Generálnej kapituly. Ešte stále prebieha nominovanie nových členov pre sekretariáty a komisie. Okrem Coomunicandy o Apoštolských prioritách sa pripravujú ďalšie tri: o líderstve, zasvätenom živote a spoločnej misii.

Utorok je venovaný duchovnej obnove. Počas ranných chvál P. Eseveri krátko meditoval nad heslom XXV. Generálnej kapituly. Prvá ranná prednáška (úvaha) bola venovaná téme Svedkovia Vykupiteľa. P. Römelt sa venoval dôležitosti svedectva v živote kresťana. Pripomenul body 41. a 50. novej Communicandy, ktoré sa týkajú významu kresťanského svedectva. Odvolal sa aj na novú pápežskú exhortáciu o svätosti Gaudete et Exsultate, ktorá v bode č. 11. spomína existenčné formy svedectva. Pripomenul potrebu byť si vzájomne svedkom a podopierať sa vo chvíľach pochybností a sklamania.

Svätú omšu celebroval P. Johaness Römelt. Pripomenul knihu niekdajšieho dominikánskeho generálneho predstaveného Timothy Redcliffa, v ktorej spomína svoje vizitovanie komunít. V komunitách mu spolubratia povedali, že najdramatickejšie situácie v službe zažívali tvárou v tvár rôznym formám násilia a rôznym formám rán. Príbeh kresťanstva je tiež plný situácií, keď Ježiš aj jeho nasledovníci zakúšajú násilie a mučeníctvo. Vzkrieseného Pána však rozpoznajú práve vďaka ranám na tele. Je to identifikačný znak. Uprostred rán je však možné zakúšať silu vzrieseného Krista.

Počas popoludňajšieho stretnutia P. Eseveri hovoril o solidarite v misii. Odvolával sa na miesta v exhortácii Radosť evanjelia (EG 188): „Slovo solidarita je tak trochu ošúchané slovo…a niekedy zle interpretované, vyjadruje však viac ako akýsi sporadický akt štedrosti…“.P. Eseveri pripomenul viacero konštitúcií, napr. č. 2., v ktorej sa píše že redemptoristi tvoria „jedno misionárske telo“. Pripomenul aj Rozhodnutie č. 2. poslednej Generálnej kapituly, ktoré upresňuje, že redemptoristi majú žiť v solidarite spoločenstva, kongregačnej solidarite.

Súvisiace články:

V Perthe sa konala 3. fáza XXV. generálnej kapituly

P. Eseveri – nový generálny vikár

Dvaja noví koordinátori

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved