Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vydavateľská činnosť redemptoristov očami Mariána Kováčika

Vydavateľskú činnosť redemptoristov

Predstavuje editor Marián KOVÁČIK pre Literárne informačné centrum (r. 2007)

 • Editor: Marián KOVÁČIK, odpovedá na naše otázky

  Vznik: 1999

  Zameranie, profilové edície:

  Vydavateľstvo vzniklo účelovo, keď sa rehoľa redemptoristov (tak ľudovo volajú členov Kongregácie) rozhodla vydávať slovenskú verziu amerického časopisu The Word Among Us, ktorý od roku 1999 vychádza ako mesačník pod názvom Slovo medzi nami. Časopis je určený ako duchovná pomôcka pre veriacich ľudí, ktorí túžia prehlbovať svoj vzťah s Bohom a hľadať cesty pre svoju službu Cirkvi i svetu. Jeho špecialitou sú rozjímania na každý deň podľa biblických textov, ktoré sa daný deň čítajú pri svätej omši. Od začiatku vydávania náklad nášho časopisu neustále rastie, v súčasnosti je to vyše 9000 výtlačkov. Myslím, že to svedčí o jeho obľúbenosti. A možno aj o kvalite.

  Okrem toho sme roku 2001 začali vydávať aj knihy, ktoré chcú jasne a zrozumiteľne vysvetľovať základné pravdy viery a poskytovať inšpiráciu na prehlbovanie duchovného života. V tejto oblasti siahame predovšetkým po osvedčenom autorovi, svätom Alfonzovi de Liguori (1696 – 1787), zakladateľovi rehole, ktorý napísal 111 diel o duchovnom živote. Mnohé z nich vyšli vo viacerých vydaniach a v rozličných prekladoch. Zo súčasných autorov vydávame predovšetkým diela popredných amerických teológov (Scott Hahn, Peter Kreeft, Karl Keating), ktorí vyjadrujú „staré pravdy v novom jazyku“. No medzi vydavateľsky najúspešnejšie zaraďujeme knihy Johna Eldredgea (Divoký v srdci, Očarujúca), ktorých spoločný náklad už presiahol 35000 výtlačkov.

  ·        Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

  ZAEX, SSV, Saleziáni Don Bosco, Lúč, Porta Libri, Karmelitánske nakladateľstvo.

  ·        Koľko titulov ste vydali od začiatku svojej vydavateľskej činnosti, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

  – Dovedna je to22 knižných titulov, z toho dve knihy sú od slovenských autorov.

  ·        S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2007?

  – Skromnými. Pôvodne sme chceli vydať len dve knihy, no teraz to vyzerá tak, že do konca roka ich bude možno aj päť. Teším sa najmä na knihu Scotta HahnaOtec, čo plní sľuby.

  ·        Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

  – U mňa jednoznačne vyhráva dielo Scotta Hahna Baránkova večera. Je to pohľad bývalého protestantského pastora, konvertitu, na slávenie liturgie v Katolíckej cirkvi. Odhaľuje súvislosti medzi poslednou knihou Biblie, Apokalypsou, a svätou omšou. Pričom autor poznamenáva, že najprv si myslel, že objavil niečo nové. No potom s úžasom zistil, že to všetko už kdesi v tradícii Cirkvi bolo napísané, prežívané, len sa na to pozabudlo.

  ·        A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

  – Myslím, že taký sa nám ešte nepodaril. Súvisí to aj s tým, že tituly starostlivo vyberáme pre určený okruh čitateľov, ktorý je dosť široký na to, aby každé dielo vyšlo v niekoľkotisícovom náklade.

  ·        Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

  – Keďže sme zameraní na kresťanskú literatúru, môžem sa vyjadriť len k tejto oblasti. Podľa mňa sa vydáva dosť veľa kníh, ktoré nemajú dostatočnú úroveň. Ani obsahovú, často ani jazykovú a grafickú. Akoby neboli odborníci (alebo niektoré, hlavne menšie vydavateľstvá nevyužívajú ich služby?), ktorí by vedeli posúdiť vhodnosť či nevhodnosť vydania daného titulu.

  ·        Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

  – Zníženie cien. A možno aj pravidelné špecializované relácie v televízii či rozhlase o knižnej produkcii.

  ·        Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

  – Prezradím. Je ním preklad a vydanie knihy poľského autora Romana Brandstaettera Jezus z Nazarethu. Autor, pôvodom Žid, napísal životopis Ježiša Krista z pohľadu židovskej kultúry, židovského náboženstva, židovskej filozofie, slovom pohľadom človeka, ktorý akoby žil v Ježišovej dobe. Knihu som v origináli čítal niekoľkokrát a vždy ma uchvátila nielen hĺbkou myšlienok, ale aj spôsobom vyjadrovania, ktoré je také vzdialené nášmu európskemu mysleniu. Som presvedčený, že kniha by sa stala bestsellerom aj na Slovensku. Len ju musí niekto preložiť.

  ·        Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

  – Priznám sa, že ich nesledujem. Hoci niektoré naše tituly by v nich možno zaujali aj popredné miesta (napr. Očarujúca od Johna a Stasi Eldredgeovcov dosiahla za jedenásť mesiacov predaj cca 17000 kusov). Podľa mňa rebríčky (podobne ako výskumy verejnej mienky) nevyjadrujú kvalitu diela. Môžu byť skôr prejavom vkusu (či nevkusu) ľudí, ktorí si knihu môžu dovoliť kúpiť.

  ·        Akú knižku práve čítate?

  –  Trilógiu Večne spievajú lesy od Trygve Gulbranssena. Už šiesty raz.

  Zdroj

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved