DomovPosts Tagged "Litva"

Od 2. do 4. marca viedol šesťčlenný tím (piati Litovci a P. Rastislav Dluhý) víkend o Duchu Svätom. Vyše dvadsať účastníkov ročnej evanjelizačnej školy pri kaunaskom arcibiskupstve mohlo zažiť čas formácie a intenzívnej modlitby. Tento víkend bol druhým v poradí. Koná sa raz za mesiac, stále s inou témou.         Články v litovčine o víkende s Duchom Svätým v Kaunase: Institucijų darbuotojų malda pirmąjį mėnesio penktadienį Antrajame Evangelizacijos mokyklos savaitgalyje – Šventosios Dvasios tema   Príbuzné články: P. Rastislav vypomáhal 3 týždne na Litve (2017 – VIDEO) Evanjelizácia v Kaunase (jún 2017) Misijný výjazd na Litvu očami účastníčky Aničky Limánekovej z Rieky

Čítať ďalej

  Náš misijný výjazd, ktorý bol súčasťou mestských misií v litovskom meste Kaunas, sa začal v piatok, 16. júna, nekonečným cestovaním cez Poľsko. Hoci sme z Podolínca vyrazili skoro ráno a urobili si prestávku len v Lubline a na niekoľkých čerpacích staniciach, strávili sme v aute celý deň. Keď nás privítali rovné zelené litovské polia, už sa stmievalo. Hneď po príchode do Kaunasu sme sa stretli s Vaidou – je jednou z hlavných organizátoriek mestských misií, evanjelizačnej školy a v podstate všetkých misijných aktivít v diecéze. Zaviedla nás do hosťovského domu vedľa arcibiskupského úradu, v ktorom sme boli ubytovaní. Keďže som bola jedinou zástupkyňou ženského pokolenia, ušla sa mi samostatná izba. Po takom náročnom

Čítať ďalej

Spoločenstvo Rieka Života spolu s redemptoristami P. Rastislavom Dluhým a P. Patrikom Grotkovským pomáhali od 17. júna do 22. júna 2017 s vedením evanjelizačnej školy (Evangelizacijos mokykla 2017) a evanjelizačných výjazdov v litovskom meste Kaunas počas mestských misií (Miesto Misijos 2017). Skupinku budúcich misionárov tvorí 15 ľudí, pre ktorých boli tieto dni vyvrcholením evanjelizačnej školy, pretože mali možnosť využiť teoretické poznatky o misionárskej činnosti aj v praxi, konkrétne vo väzení a v reedukačnom zariadení, ktoré sa nachádzajú v okolí tohto mesta. V doobedňajších hodinách si pripravovali vlastné svedectvá, učili sa, ako podať kerygmu, trénovali pantomímy, a všetko to využívali na konkrétnych programoch v

Čítať ďalej

Od 14. do 20. marca v arcidiecéze Kaunas viedli P. Michal Zamkovský s partnermi v misii z Rieky Života duchovné obnovy pre rozličné skupiny veriacich      Od 14. do 20. marca v litovskej arcidiecéze  Kaunas viedli P. Michal Zamkovský s partnermi v misii z Rieky Života duchovné obnovy.  V sedemčlennom tíme bol okrem P. Michala Zamkovského ešte vdp. Vladimír Nemec a 5 laických misionárov.     Prvú obnovu vykonali v centre Jána Pavla II. v Šiluve na pozvanie arcibiskupa Mons. Liongitasa Virbalasa, S.J, pre kňazov arcidiecézy. Práve v Šiluve sa v r. 1608 zjavila Panna Mária kalvínskemu pastorovi. Šiluve je jedným z prvých miest

Čítať ďalej