Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Mapa svetla

Dnes, v solidarite s ľuďmi postihnutými pandémiou koronavírusu,  sa v mnohých krajinách implementovalo množstvo opatrení a uvažuje sa nad tým,  ako čo najlepšie asistovať v oblasti ochrany fyzického a duševného zdravia a ako aj motivovať k vzájomnej pomoci.

Od 2. apríla 2020 sa v Litve spustil spoločný projekt, v ktorom participujú hlavná mariánska svätyňa Litvy Šiluva, samospráva Raseiniai, organizácia “Objav Kraseiniai” a Charita Litva.  Do tohoto projektu sa môžu zapojiť nielen Litovci, ale aj ľudia na celom svete. 


Organizátori povzbudzujú každého, aby sa zapojil do tejto iniciatívy prinášania svetla to tmy, ktorá nás obklopila. Mariánska svätyňa Šiluva, v ktorej sa tradične Panna Mária vzýva ako Uzdravenie chorých, pozýva zjednotiť sa v modlitbe a vzájomnej pomoci prostredníctvom projektu “Mapa svetla”. Cieľom projektu v tomto čase pandémie, je zapojiť čo najviac osôb do modlitby za ľudí postihnutých koronavírusom. Aj takýmto spôsobom môžeme šíriť posolstvo nádeje, že spolu dokážeme zvrátiť ponuré štatistiky nakazených a zomrelých na vírus. Mapa a jej údaje môžu byť tiež akousi novou “štatistikou” modlitby, podpory, jednoty a svetla. Slovenskí redemptoristi, pôsobiaci v Kaunase, pomáhajú miestnej cirkvi pri šírení tejto iniciatívy.

Pozývame Vás zapojiť sa do ruženca a symbolicky zažať sviecu na mape 
http://siluva.lt/mapa-svetla-projekt-modlitby-a-podpory/. Každý večer o 19:00 hod. sa v národnej mariánskej svätyni v Šiluve slávi svätá omša za tých, ktorí sa v ten deň pripojili k modlitbe ruženca.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved