Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristai įsikūrė Lietuvoje

Jau savaitė praėjo po popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje ir jau visas mėnuo kai nauja redemptoristų bendruomenė įsikūrė Kauno mieste ir arkivyskupijoje. Bratislavos – Prahos provincijos redemptoristų kun. Rastislav Dluhý ir Gailestingumo misionierius kun. Peter Hertel atvyko į Lietuvą rugpjūčio 30 d. Bendruomenė oficialiai buvo atidaryta rugsėjo 1 d. Redemptoristų provincijolas kun. Václav Hypius ir kun. Patrikas Grotkovskis atvyko į Kauną, siekdami padėti praktiškai įsikurti naujame bute, kuris yra name, skirtame gyventi Kauno arkivyskupijoje dirbantiems kunigams ir pasauliečiams. Rezidencija yra šalia šv. Petro ir Pauliaus katedros Kaune.

Nauja misionierių bendruomenė Lietuvoje buvo atverta praleidus nemažai laiko maldoje bei svarstymuose Bratislavos – Prahos provincijoje, bei gavus Generalinio vyresniojo kun. Michael Brehl leidimą. Partnerystės istorija tarp Slovakijos redemptoristų bei jų bendradarbių misijoje pasauliečių bendruomenės „Gyvenimo upė“ ir Lietuvos bendruomenių prasidėjo 1990-ųjų viduryje. Tuo metu keletas tarptautinių vasaros misijų mokyklų buvusio Rytų bloko žmonėms vyko Podolineco miestelyje (Slovakija) kartu su redemptoristais. Dauguma dalyvių buvo iš Slovakijos ir Lietuvos. Redemptoristai kartu su pasauliečiais dažnai buvo kviečiami dalyvauti evangelizacijos ir formavimo programose Lietuvoje. Be šių misijų, Slovakijos redemptoristai kartu su „Gyvenimo upės“ misijine bendruomene dalyvavo keliose Kauno miesto misijose.

Slovakijos reedemptoristai ir jų misijų bendradarbiai ilgainiui užmezgė glaudžius ryšius su Lietuvos vyskupais. Per pastaruosius metus kai kurie vyskupai iš Latvijos ir Lietuvos praleido dalį laiko su redemptoristais ir pasauliečių bendruomene „Gyvenimo upė“ Podolinece.

Redemptoristus atvykti darbuotis Lietuvoje oficialiai pakvietė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas 2017 m. sausio mėnesį, asmeniškai atvažiavęs iki Slovakijos. 2017 m. vasario mėn. neeilinio susirinkimo metu (jo metu Prahos ir Bratislavos padaliniai buvo sujungti į Bratislavos – Prahos provinciją), provincijolas kun. Václav visus dalyvaujančius informavo apie kvietimą darbuotis ir Lietuvoje. Jis paragino visus melstis dėl to. Po kelių mėnesių buvo priimtas sprendimas pradėti naują misiją Lietuvoje.

2018 m. nuo sausio 10 iki 16 d. provincijolas kun. Václav Hypius, kun. Peter Hertel, kun. Rastislav Dluhý ir bendradarbių pasauliečių bendruomenės „Gyvenimo upė“ vadovas Bohumír Živčák kalbėjosi su Lietuvos vyskupais ir vietos bendruomenėmis. Po diskusijų buvo nuspręsta pasirinkti Kauno arkivyskupiją ir miestą naujai bendruomenei. Vienas iš pranašumų buvo Kauno miesto vieta, esanti šalies centre, kitas – Kaune esanti pasauliečių komanda, daugelį metų bendradarbiaujanti su redemptoristais.

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ taip pat buvo vienas iš vyskupų, pakvietusių Slovakų redemptoristus atvykti ir įkurti misionierių bendruomenę Lietuvoje. Arkivyskupas Lionginas Virbalas keletą metų buvo Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektoriumi. Jis studijavo studijose Romoje tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje kaip dabartinis Bratislavos – Prahos provincijolas kun. Václav Hypius. Kai kurie Lietuvos vyskupai taip pat studijavo šv. Alfonso akademijoje Romoje.

Kaunas yra žinomas dėl čia vykstančių miesto misijų, kurios yra rengiamos beveik kasmet. Misijos apima įvairias misionieriškas veiklas bažnyčiose, aikštėse, kavinėse ir kitose viešosiose vietose. Kiekvienais metais šiose misijose dalyvauja redemptoristai ir bendradarbiai pasauliečių bendruomenė „Gyvenimo upė“, padėdami Kaune vykstančioje Evangelizacinėje mokykloje, kurioje dalyvauja pasauliečiai iš beveik visų vyskupijų.

Be ilgalaikės naujosios redemptoristų bendruomenės vizijos pradėti misijas Lietuvos parapijose, redemptoristai taip pat ketina pradėti kurti misijos komandą iš bendradarbių pasauliečių. Šiuo metu bendruomenė jau gavo nemažai kvietimų atvykti ir pravesti trumpas atsinaujinimo dienas ar savaitgalius (verčiant iš anglų kalbos). Kun. R. Dluhý ir kun. P. Hertel nori išmokti lietuvių kalbą gerai. Lietuvių kalba jiems yra labai graži ir labai sudėtinga. Kol kas kunigai redemptoristai daugiausiai bendrauja anglų, lenkų ir rusų kalbomis.

Popiežiaus Pranciškaus vizitas į Lietuvą buvo puikus padrąsinimas. Jis aplankė ne tik Vilnių, bet taip pat ir Kauną, kur aukojo šv. Mišias Santakos parke. Po Mišių vyko kunigams, vienuolių ir seminaristų susitikimas šv. Petro ir Pauliaus katedroje.

Taip pat skaitykite:

Redemptoristai Vilniuje

Popiezius Benediktas XVI: Sventasis Alfonsas Marija Liguoris ir malda

Sventasis Klemensas Hofbaueras – svente

Kas yra redemptoristas? (t. Michael Brehl)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved