Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Prvé Vianoce slovenských redemptoristov v Kaunase

Svoje prvé vianočné sviatky v litovskom Kaunase slávili spolu s provinciálom redemptoristov P. Václavom Hypiusom a P. Martinom Mackom, ktorý pôsobí v Historickom inštitúte v Ríme, členovia misijnej komunity P. Rastislav Dluhý a P. Peter Hertel. Na Litve pôsobia od začiatku septembra.

 

 

Štedrú večeru slávili pátri redemptoristi s biskupmi a niekoľkými kňazmi na arcibiskupskom úrade. Počas sviatočných dní navštívili aj jedno z najznámejších litovských pútnických miest Šiluve a Horu krížov. P. Václav a P. Martin strávili na Litve takmer týždeň a na Slovensko odlietajú dnes.

 

 

P. Rastislav mal pred sviatkami krátku obnovu pre pracovníkov Diecézneho centra pre rodinu. Po nej nasledovala sv. omša, na ktorej sa účastníkom prihovoril P. Václav Hypius. V Centre pre rodinu sa deti naučili aj slovenskú vianočnú koledu Šťastie, zdravie, pokoj svätý, ktorú zaspievajú počas vianočnej akadémie.

 

 

Dlhodobou najbližšou spolupracovníčkou slovenských redemptoristov z evanjelizačného tímu na Litve je Vaida Kneižienė, koordinátorka evanjelizačných programov kaunaskej arcidiecézy. V deň, keď do Litvy prileteli P. Václav a P. Martin, zomrel po vážnej chorobe jej otec. Spolu s najbližšou rodinou prežívala náročné obdobie a pátri ju mohli podporiť modlitbami a rozhovormi o smrti, utrpení a o dome nášho Otca – nebi.

 

Príbuzné články:

Redemptoristi otvorili novú misijnú komunitu na Litve

Pápež František: Nech je Litva majákom nádeje

Návšteva pápeža Františka na Litve

Pápež mladým: Buďte súčasťou Ježišovej revolúcie nežnosti

Redemptoristi opäť na Litve

Evanjelizácia v Kaunase

P. Rastislav vypomáhal 3 týždne na Litve (2017 – VIDEO)

Misijný výjazd na Litvu očami účastníčky Aničky Limánekovej z Rieky života

P. Michal a Rieka Života viedli obnovy na Litve (marec 2016)

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved