Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi už rok pôsobia na Litve

Na konci augusta uplynul rok od založenia novej misijnej komunity redemptoristov  na Litve. V druhom najväčšom meste krajiny Kaunas pôsobia P. Rastislav Dluhý a P. Peter Hertel.

Za uplynulý rok sa podieľali na veľkom počte aktivít. V Šiluve viedli víkendovú duchovnú obnovu spolu s evanjelizačnou školou, ďalej duchovnú obnovu pre benediktínky v Kaunase, duchovnú obnovu pre arcibiskupskú kúriu v Kaunase, program alebo prednášky mali pre seminaristov v kňazskom seminári, u benediktínok v rámci Alfa kurzu, pre mladých v Kaunase v časti Palemonas, pre dospievajúcich vo Vilkiji, či pre spoločenstvo Prameň milosrdenstva. Organizovali stretnutie absolventov Evanjelizačnej školy, sväté omše pre misijný tím.

Pred Vianocami viedli obnovu pre dobrovoľníkov z Centra pre rodinu vo Vepriai (mestečko 60 km od Kaunasu) na tému: „Vkročiť do Adventu. Návrat k odkazu pápeža Františka Litovcom“, adventnú obnovu vo farnosti Trakai a taktiež päťdňovú adventnú duchovnú obnovu v litovskom rádiu Mária (Marijos Radias). Osem týždňov sa pravidelne každý štvrtok spolu s veriacimi modlili za mesto Kaunas a Litvu v Seminárnom kostole v Kaunase. V rámci každoročných mestských misií v Kaunase, na ktorých sa v ostatných rokoch zúčastňujú redemptoristi spolu s laickými spolupracovníkmi zo spoločenstva Rieka Života už pravidelne, pomáhali viesť misijnú školu a pri rôznych aktivitách v kostoloch aj vo verejných priestoroch. Spolu s arcibiskupským úradom zorganizovali stretnutie s Kateřinou Lachmanovou, na ktorom sa venovali téme aktívnej služby v Cirkvi a tiež konferenciu s Kateřinou Lachmanovou na tému “Ako prekonať totalitné dedičstvo?” a spolu s evanjelizačnou skupinou pri ABU v Kaunase zasa stretnutie a program s bubeníkom Terlom Bryantom „V rytme Božieho srdca“. Pátri redemptoristi vedú spolu s laickými spolupracovníkmi pravidelne program pre väzňov z nápravného ústavu pri Kaunase v Pravieniškės. Na Zelený štvrtok dostal P. Rastislav od apoštolského administrátora arcidiecézy Kaunas Algirdasa Jurevičiusa dekrét s poverením duchovného pre III. sektor väznice v Pravieniškės.

V máji dostali redemptoristi poverenie koordinovať misijný mesiac október 2019 spolu s koordinátorkou pastoračných aktivít pri arcibiskupstve Vaidou Kneižienė. Pre arcidiecézu a celú Litvu  pripravili  materiály pre formáciu na základe príručky, ktorú vydal Vatikán pre misijný mesiac október.

Rastislav Dluhý CSsR

Príbuzné články:

Pápež František: Nech je Litva majákom nádeje

Návšteva pápeža Františka na Litve

Pápež mladým: Buďte súčasťou Ježišovej revolúcie nežnosti

Redemptoristi otvorili novú misijnú komunitu na Litve

Redemptoristi opäť na Litve

Evanjelizácia v Kaunase

P. Rastislav vypomáhal 3 týždne na Litve (2017 – VIDEO)

Misijný výjazd na Litvu očami účastníčky Aničky Limánekovej z Rieky života

Rieka Života na mestských misiách v litovskom Kaunase (2013)

P. Michal a Rieka Života viedli obnovy na Litve (marec 2016)

Na európskej konferencii lídrov v Litve nechýbali ani Slováci (máj 2016)

.

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved