Domov2017máj (Stránka 2)

Ve dnech 22.5 - 26.5.2017 se na Svaté Hoře uskutečnily exercicie na téma "Bůh uzdravuje náš život". P. Michalčík, C.Ss.R,  společně s exercitanty, rozjímali Boží slovo a otvírali se na jeho sílu, která má moc uzdravovat život člověka. Postupně se probraly duchovní příčiny našich nemocí, Boží odpověď na lidskou beznaděj a základní postoj, který člověk může zaujmout tváří v tvář své bezmoci nejen v nemoci, ale také v těžkých životních situacích.   Príbuzné články: Televize Noe na Svaté Hoře Svatohorské zvony  

Čítať ďalej

Alfons, Barbora, Maria, Vykupitel, Václav, Anna, Vít, Alois - prečítajte si o ôsmich zvonoch, ktoré svojím zvukom sprevádzajú ľudí na Svatej Hore už vyše 80 rokov. Pútnické miesto Svatá Hora majú redemptoristi vo svojej duchovnej správe od roku 1861. Článok vyšiel v časopise Svatá Hora v roku 2015. Príbuzné články: Obnova P. Romana Janáča „Radosť z lásky.“ Obnova pred 1. sv. Prijímaním (Frýdek) Noví rektori v českých komunitách  Ikona Matky ustavičnej pomoci na Sv. Hore

Čítať ďalej

Na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána vo františkánskom kláštore v Beckove bol P. Miloš Miloslav Pizovka pozvaný predniesť duchovné slovo pre vedúci tím Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. V duchovnom príhovore sa páter Miloslav zameral na osobu Mojžiša a jeho priateľstvo s Bohom, ktoré sa postupne vyformovalo do hlbokého dôverného vzťahu. Aby mohol Mojžiš voviesť vyvolený ľud do zasľúbenej zeme potreboval nielen počúvať Boží hlas, ale aj spolupracovať s jednotlivými predstaviteľmi Izraelských kmeňov. Práve pri nich sa učil ešte viac dôverovať Bohu. Mojžiš je vzorom pre mnohých lídrov spoločenstiev v skĺbení odvahy robiť veľké veci a zároveň bohabojnosti, ktorou uznávajú Božiu zvrchovanosť. V Centre

Čítať ďalej

"Poslovia nádeje” je názov  dokumentárneho filmu o živote a práci redemptoristov Bratislavskej viceprovincie, natočený v roku 2014. Je to pohľad do srdca spoločenstva, ktoré sa snaží žiť misijnú charizmu sv. Alfonza de Liguori v súčasnom svete. Prinášame vám ho aj s anglickými titulkami. https://www.youtube.com/watch?v=79gFW2md10Y

Čítať ďalej