Domov2017máj (Stránka 3)

Od 20. do 28. mája 2017, sa vo farnosti Podhorany pri Prešove konali farské misie, ktoré viedol tím p. Petra Hertela. Prinášame vám fotografie z programu misií.     Príbuzné články: Misie v Sebedraží (apríl/máj 2017) Misie v Sučanoch (apríl 2017) Misie v Košiciach KVP (marec 2017) Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017) Misie v Spišských Vlachoch (január 2017) Obnova misií v Cíferi (marec 2017) Misie v Seredi (marec 2017)   ROK 2016 Jesenná misijná sezóna 2016 ROK 2014 Misie jún – september 2014

Čítať ďalej

Od 22. do 28. mája 2016 sa v Katedrále Sv. Martina v Bratislave konali Misie milosrdenstva. Nadviazali na misie, ktoré sa naposledy konali v Bratislave v rokoch 2010 a 1999. Konali sa v rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý začal na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015) a skončil 20. novembra 2016. Program zahŕňal sériu viacerých liturgických slávení v katedrále. Pridali sa k nim viaceré sprievodné udalosti duchovného a kultúrneho charakteru. Počas misií mohli všetci, ktorí prišli, prejsť jubilejnou bránou milosrdenstva. Putovanie a prechod bránou je spätý so získaním jubilejných odpustkov, teda odpustením časných trestov, ktoré sú následkami hriechov.

Čítať ďalej

List koordinátora, č. 27 (18.05.2017) Drahí spolubratia, drahé sestry, drahí laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa, drahí partneri v misii. Pred dvoma týždňami sa v Madride skončil kongres o Matke ustavičnej pomoci. Kongres začal tretiu fázu slávenia 150. výročia zverenia ikony Matky ustavičnej pomoci redemptoristom. Ďakujem prípravnej komisii, provincii Madrid a tiež prednášateľom a účastníkom zo všetkých 14 jednotiek KRE za ich angažovanosť, pohostinnosť, prítomnosť a entuziazmus. Jedným z prvkov tejto fázy jubilea je putovanie dvoch ikon MUP, požehnaných pápežom Františkom, ktoré navštevujú naše komunity v KRE. Hlavným cieľom týchto návštev ikon je oživenie úlohy zadanej blahoslaveným pápežom Piom IX., aby sme „urobili Máriu známou“ po celom

Čítať ďalej