Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Podolínci sa konala duchovná obnova pre mladých mužov

V dňoch 12. až 14. mája 2017 sa v Podolínci pod vedením P. Jozefa Nováka (zodpovedného za pastoráciu povolaní) uskutočnila duchovná obnova pre mladých mužov, ktorí rozlišujú svoje povolanie. Zúčastnilo sa jej 5 mužov z rôznych kútov Slovenska. Obnova sa začala v piatok večer sv. omšou, po ktorej nasledovalo neformálne zoznamovacie stretnutie. V sobotu boli na programe 2 prednášky na tému povolania. Prvá bola o všeobecnom povolaní každého človeka – či to do zasväteného života alebo do manželstva, druhá bola o povolaní z biblického hľadiska. Po každej prednáške nasledovala diskusia, pri ktorej mali účastníci možnosť pýtať sa, alebo vyjadriť svoj pohľad. Po obede sme si urobili malú prechádzku do prírody, počas ktorej bola možnosť na osobné rozhovory. Večer bol premietaný film, ku ktorému bola (namiesto popcornu) pizza. V nedeľu bol príhovor o povolaní do zasväteného života. Okrem toho zúčastnení pátri aj novici povedali svoje svedectvo, ako sa dostali k redemptoristom. Spoločný víkend skončil obedom.

Juraj Džama, novic

 Príbuzné články:
Víkend s mladými mužmi v Podolínci (máj 2017)
V Ríme zasadal Sekretariát pre formáciu Konferencie Európa (máj 2017)

Juraj Džama a Stanislav Marcin pokračujú v noviciáte v Podolínci

Spoločná trvalá formácia a mesiac duchovnej obnovy v Poľsku (júl/august 2017)

V Tuchowe sa stretli formačné komunity

Pozdrav z Poľska od našich novicov

Kronika noviciátu

Juraj Džama a Stanislav Marcin začali noviciát v Poľsku

Novici si uctili obraz Panny Márie z Čenstochovej

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved