Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Biblická dráma u redemptoristov vo Viedni

Streda, 19. apríla 2017

Vo Viedni, na Maria am Gestade, sa každý mesiac stretáva skupina ľudí, aby spolu zakúsili biblickú drámu.

Skupina biblickej drámy na Maria am Gestade je otvorenou skupinou, to znamená, že ktokoľvek sa môže kedykoľvek pripojiť. Dá sa pridať aj na jeden večer, aby ste skupinu spoznali, alebo prežili svoju prvú skúsenosť s biblickou drámou. Ďalšie informácie môžete získať mailom alebo telefonicky: hans.huetter@cssr.at (+43 664 4023 005).

Na rok 2016-2017 sú plánované stretnutia v termínoch:

Streda 19. apríla od 19:00 do 22:00

Streda 17. mája od 19:00 do 22:00

Streda 14. júna od 19:00 do 22:00

Na našom prvom stretnutí sme hľadali hlavný motív pre ďalšie večery biblickej drámy vo Viedni a zvolili sme vetu: „Oslovený Bohom?“

Zostavili sme aj súbor biblických textov zo Starého a Nového zákona, z ktorého vždy vyberieme jeden text. Tento oznámime záujemcom mailom niekoľko dní pred stretnutím:

  • Abrahám: Gen 12 
  • Agar: Gen 16
  • Mojžiš
  • Jeremiáš: Jer 1
  • Žalm 139
  • Žena pri Jakubovej studni: Jn 4
  • „Poďte a uvidíte!“: Jn 1,35atď
  • „Chceš ozdravieť?“: Jn 5,2-15
  • Bartimej: Mk 10,46-52 
  • Povolanie prvých učeníkov: Mk 1,14-20

S pozdravom

Sr. Christa Huber a P. Hans Hütter

Kostol redemptoristov „Maria am Gestade“ sa nachádza na Passauerplatz, resp. Salvatorgasse. Nová brána do kláštora sa teraz nachádza na malom námestí smerom ku kostolu. Dostanete sa tam zo staníc metra Stephansplatz (U1 a U3), Schwedenplatz (U1 a U4), Schottenring (U2 a U4) alebo Herrengasse (U3). Cesta trvá približne sedem minút.

Na váš príchod sa tešia P. Hans Hütter a sr. Ruth Pucher.

Autor: P. Hans Hütter

Zdroj

Príbuzné články:

Provincia Viedeň – Mníchov vznikla v r. 2015 

Rok sv. Klementa (2014)

Poštová známka ku cti sv. Klementa Hofbauera (2017)

Príbuzné články o živote a práci redemptoristov vo svete:

Albánsko – medzinárodná komunita

Argentína – Dni mládeže

P. Federico Grote – zakladateľ katolíckych robotníckych kruhov v Argentíne

List P. Vincenta van Vossela z Badgadu

Denver, USA – Nový spôsob vytvárania misijného tímu

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Biskup – redemptorista z Iraku z mladými (Erbil) na Svetových dňoch mládeže v Krakove

Luxemburg – medzinárodná komunita

Madagaskar – P. Štefan Varecha o svojom 11 – ročnom pôsobení na Madagaskare

Redemptoristi v Ríme (komunita sv. Joachima)

Pápež Ján Pavol II u redemptoristov v Ríme (komuita sv. Alfozna)

Kostol redemptoristov v Ríme (fascinujúca história)

Slovenské redemptoristky v Írsku (Mária Sidorová OSsR)

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

P. Cyril Axelrod z Južnej Afriky

Thajsko – orchester s nevidiacimi deťmi

Venezuelskí biskupi varujú pred morálnou krízou

Provincia Viedeň – Mníchov

Redemptoristi v Európe

Slovenskí redemptoristi a laici na zahraničných misiách

Kazachstan
Kyrgystan

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved