(Scala, Taliansko) V mestečku Scala, kde sa začal príbeh redemptoristov, sa 27. mája konala posledná zo série putovných konferencií o sv. Alfonzovi pri príležitosti 200. výročia jeho blahorečenia (15. september, 1816-2016). Provinciál jednotky Neapol, P. Serafino Fiore, predsedal Eucharistii v Casa Anastasio. Na tomto mieste žili v rokoch 1735 - 1738 prví redemptoristi. Napokon sa v mestskej hale konali prednášky. Podobné konferencie sa konali v Pagani, Ciorani, Sant’Agata dei Goti a Materdomini. S týmito miestami sa spája príbeh sv. Alfonza. Do organizácie boli zapojení aj delegáti týchto miest. Cieľom organizačnej skupiny "Literárny park sv. Alfozna" bolo práve zapojiť do série podujatí aj laikov

Čítať ďalej

27. mája bol v kostole Sao José, v srdci mesta Belo Horizonte (Brazília) vysvätený nový pomocný biskup, Vicente de Paula Ferreira CSsR. Bude slúžiť v arcidiecéze. Do úradu biskupa ho 8. marca 2017 vymenoval pápež František. Slávnosti predsedal arcibiskup arcidiecézy Belo Horizonte, Walmor Oliveira de Azevedo, ktorý bol aj hlavným svätiteľom. Medzi mnohými koncelebrujúcimi biskupmi boli aj arcibiskup z Diamantina, Darci Nicioli CSsR, a biskup z Cachoeiro do Itapemirim, Dario Campos. Na slávnosť prišlo aj veľa redemptoristov a laikov z rôznych časti Brazílie. Vo svoje homílii sa arcibiskup Bishop Walmor zameral na službu Cirkvi, ktorú inšpiruje aj vznešený príklad a učenie sv. Alfonza, zakladateľa redemptoristov. Arcibiskup

Čítať ďalej

Od 20. mája 2017 do 28. mája 2017 sa vo farnosti Raslavice konali ľudové misie, ktoré viedol tím p. Michala Zamkovského. Program viedlo laické misijné spoločenstvo z Podolínca Rieka Života. Príbuzné články: Misie v Sebedraží (apríl/máj 2017) Misie v Sučanoch (apríl 2017) Misie v Košiciach KVP (marec 2017) Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017) Misie v Spišských Vlachoch (január 2017) Obnova misií v Cíferi (marec 2017) Misie v Seredi (marec 2017)   ROK 2016 Jesenná misijná sezóna 2016 ROK 2014 Misie jún – september 2014

Čítať ďalej

Požehnávanie dieťaťa patrí do oblasti modlitby príhovoru rodičov za dieťa. Treba sa zbaviť predstáv, že požehnávať ľudí či veci nie je úloha pre nás, alebo že to nie je vôbec potrebné. Požehnávanie má veľkú hodnotu.   Skrze náš úmysel a naše ruky požehnáva dieťa Pán Keď požehnávame dieťa, uznávame Božiu všemohúcnosť a dobrotu. Uznávame, že Boh je Pán, od ktorého pochádzajú všetky požehnania a všetko dobro, ktoré od stvorenia určil človeku. Rodičia nevedia dieťaťu zabezpečiť všetko, čo potrebuje alebo čo v budúcnosti bude potrebovať. Môžu však byť Božím nástrojom, skrze ktorý bude Pán Boh svojou láskou a mocou pôsobiť. „Keď požehnávaš, zvolávaš Božiu

Čítať ďalej