Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

(Scala, Taliansko) V mestečku Scala, kde sa začal príbeh redemptoristov, sa 27. mája konala posledná zo série putovných konferencií o sv. Alfonzovi pri príležitosti 200. výročia jeho blahorečenia (15. september, 1816-2016). Provinciál jednotky Neapol, P. Serafino Fiore, predsedal Eucharistii v Casa Anastasio. Na tomto mieste žili v rokoch 1735 - 1738 prví redemptoristi. Napokon sa v mestskej hale konali prednášky. Podobné konferencie sa konali v Pagani, Ciorani, Sant’Agata dei Goti a Materdomini. S týmito miestami sa spája príbeh sv. Alfonza. Do organizácie boli zapojení aj delegáti týchto miest. Cieľom organizačnej skupiny "Literárny park sv. Alfozna" bolo práve zapojiť do série podujatí aj laikov

Read More

27. mája bol v kostole Sao José, v srdci mesta Belo Horizonte (Brazília) vysvätený nový pomocný biskup, Vicente de Paula Ferreira CSsR. Bude slúžiť v arcidiecéze. Do úradu biskupa ho 8. marca 2017 vymenoval pápež František. Slávnosti predsedal arcibiskup arcidiecézy Belo Horizonte, Walmor Oliveira de Azevedo, ktorý bol aj hlavným svätiteľom. Medzi mnohými koncelebrujúcimi biskupmi boli aj arcibiskup z Diamantina, Darci Nicioli CSsR, a biskup z Cachoeiro do Itapemirim, Dario Campos. Na slávnosť prišlo aj veľa redemptoristov a laikov z rôznych časti Brazílie. Vo svoje homílii sa arcibiskup Bishop Walmor zameral na službu Cirkvi, ktorú inšpiruje aj vznešený príklad a učenie sv. Alfonza, zakladateľa redemptoristov. Arcibiskup

Read More

Od 20. mája 2017 do 28. mája 2017 sa vo farnosti Raslavice konali ľudové misie, ktoré viedol tím p. Michala Zamkovského. Program viedlo laické misijné spoločenstvo z Podolínca Rieka Života. Príbuzné články: Misie v Sebedraží (apríl/máj 2017) Misie v Sučanoch (apríl 2017) Misie v Košiciach KVP (marec 2017) Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017) Misie v Spišských Vlachoch (január 2017) Obnova misií v Cíferi (marec 2017) Misie v Seredi (marec 2017)   ROK 2016 Jesenná misijná sezóna 2016 ROK 2014 Misie jún – september 2014

Read More

Požehnávanie dieťaťa patrí do oblasti modlitby príhovoru rodičov za dieťa. Treba sa zbaviť predstáv, že požehnávať ľudí či veci nie je úloha pre nás, alebo že to nie je vôbec potrebné. Požehnávanie má veľkú hodnotu.   Skrze náš úmysel a naše ruky požehnáva dieťa Pán Keď požehnávame dieťa, uznávame Božiu všemohúcnosť a dobrotu. Uznávame, že Boh je Pán, od ktorého pochádzajú všetky požehnania a všetko dobro, ktoré od stvorenia určil človeku. Rodičia nevedia dieťaťu zabezpečiť všetko, čo potrebuje alebo čo v budúcnosti bude potrebovať. Môžu však byť Božím nástrojom, skrze ktorý bude Pán Boh svojou láskou a mocou pôsobiť. „Keď požehnávaš, zvolávaš Božiu

Read More

Ve dnech 22.5 - 26.5.2017 se na Svaté Hoře uskutečnily exercicie na téma "Bůh uzdravuje náš život". P. Michalčík, C.Ss.R,  společně s exercitanty, rozjímali Boží slovo a otvírali se na jeho sílu, která má moc uzdravovat život člověka. Postupně se probraly duchovní příčiny našich nemocí, Boží odpověď na lidskou beznaděj a základní postoj, který člověk může zaujmout tváří v tvář své bezmoci nejen v nemoci, ale také v těžkých životních situacích.   Príbuzné články: Televize Noe na Svaté Hoře Svatohorské zvony  

Read More

Alfons, Barbora, Maria, Vykupitel, Václav, Anna, Vít, Alois - prečítajte si o ôsmich zvonoch, ktoré svojím zvukom sprevádzajú ľudí na Svatej Hore už vyše 80 rokov. Pútnické miesto Svatá Hora majú redemptoristi vo svojej duchovnej správe od roku 1861. Článok vyšiel v časopise Svatá Hora v roku 2015. Príbuzné články: Obnova P. Romana Janáča „Radosť z lásky.“ Obnova pred 1. sv. Prijímaním (Frýdek) Noví rektori v českých komunitách  Ikona Matky ustavičnej pomoci na Sv. Hore

Read More

Na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána vo františkánskom kláštore v Beckove bol P. Miloš Miloslav Pizovka pozvaný predniesť duchovné slovo pre vedúci tím Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. V duchovnom príhovore sa páter Miloslav zameral na osobu Mojžiša a jeho priateľstvo s Bohom, ktoré sa postupne vyformovalo do hlbokého dôverného vzťahu. Aby mohol Mojžiš voviesť vyvolený ľud do zasľúbenej zeme potreboval nielen počúvať Boží hlas, ale aj spolupracovať s jednotlivými predstaviteľmi Izraelských kmeňov. Práve pri nich sa učil ešte viac dôverovať Bohu. Mojžiš je vzorom pre mnohých lídrov spoločenstiev v skĺbení odvahy robiť veľké veci a zároveň bohabojnosti, ktorou uznávajú Božiu zvrchovanosť. V Centre

Read More

"Poslovia nádeje” je názov  dokumentárneho filmu o živote a práci redemptoristov Bratislavskej viceprovincie, natočený v roku 2014. Je to pohľad do srdca spoločenstva, ktoré sa snaží žiť misijnú charizmu sv. Alfonza de Liguori v súčasnom svete. Prinášame vám ho aj s anglickými titulkami. https://www.youtube.com/watch?v=79gFW2md10Y

Read More

Od 20. do 28. mája 2017, sa vo farnosti Podhorany pri Prešove konali farské misie, ktoré viedol tím p. Petra Hertela. Prinášame vám fotografie z programu misií.     Príbuzné články: Misie v Sebedraží (apríl/máj 2017) Misie v Sučanoch (apríl 2017) Misie v Košiciach KVP (marec 2017) Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017) Misie v Spišských Vlachoch (január 2017) Obnova misií v Cíferi (marec 2017) Misie v Seredi (marec 2017)   ROK 2016 Jesenná misijná sezóna 2016 ROK 2014 Misie jún – september 2014

Read More

Od 22. do 28. mája 2016 sa v Katedrále Sv. Martina v Bratislave konali Misie milosrdenstva. Nadviazali na misie, ktoré sa naposledy konali v Bratislave v rokoch 2010 a 1999. Konali sa v rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý začal na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015) a skončil 20. novembra 2016. Program zahŕňal sériu viacerých liturgických slávení v katedrále. Pridali sa k nim viaceré sprievodné udalosti duchovného a kultúrneho charakteru. Počas misií mohli všetci, ktorí prišli, prejsť jubilejnou bránou milosrdenstva. Putovanie a prechod bránou je spätý so získaním jubilejných odpustkov, teda odpustením časných trestov, ktoré sú následkami hriechov.

Read More