DomovPosts Tagged "misie milosrdenstva"

Modlitba za bratislavské misie 2010 Boh, náš Otec, Stvoriteľ neba i zeme, vypočuj modlitbu svojich detí. Prosíme ťa, aby nad týmto mestom zažiarilo tvoje svetlo. Mnohí túžia vyjsť z temnoty, preto otváraj dvere a srdcia, aby sa stali príbytkom tvojho Syna. Pane, Ježišu Kriste, ty poznáš radosti, strach a trápenie dnešných ľudí. Pomôž nám spoznať teba, Pána a Vykupiteľa. Obdaruj silou a odvahou všetkých, ktorí sa snažia urýchliť príchod tvojho kráľovstva. Duch Svätý, Duch lásky, obnov v našich časoch vo svojej Cirkvi zázraky Turíc tu, v našom meste, najmä počas misijných dní. Mocne účinkuj v srdciach tých, ktorí hlásajú evanjelium, ako aj v srdciach tých, ktorí ho prijímajú. Sedembolestná Matka Vykupiteľa, veď k svojmu Synovi mužov, ženy a deti tohto mesta. Svätý Martin, svätá Alžbeta, blahoslavená sestra Zdenka, orodujte za nás! Sláva Otcu… Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup Bratislavy, 3. 11.

Čítať ďalej

Na záver Jubilejného roka milosrdenstva pápež František odovzdal Cirkvi apoštolský list Misericordia et misera (Milosrdenstvo a bieda).  Vyzýva v ňom, aby Cirkev ďalej pokračovala v tom, čo sa s Jubileom začalo. Oznámil aj niekoľko nových prvkov v živote spoločenstiev veriacich. Pápež v ňom hovorí, že: „Milosrdenstvo nemôže byť len akousi vsuvkou v živote Cirkvi, ale predstavuje samotnú jej existenciu, ktorá zjavuje najhlbšiu pravdu evanjelia a umožňuje sa jej dotýkať. Všetko sa zjavuje v milosrdenstve; všetko sa vyrieši v milosrdnej Otcovej láske“ (č. 1). Pápež tiež hovorí, že: „Keď sme už raz boli zahalení milosrdenstvom, ak aj v nás pretrváva slabosť voči hriechu, je prevýšená láskou, ktorá umožňuje hľadieť dopredu a žiť

Čítať ďalej

Presne pred rokom boli v Humennom farské misie. Od piatku 28. októbra do 1. novembra v tomto meste prebiehala misijná obnova pod vedením pátra Michala Zamkovského (online záznamy všetkých kázní sú k dispozícii TU.). Na obnove vypomáhali aj dvaja redemptoristi z Bratislavy, P. Rastislav Dluhý a P. Ján Andrejov. Obnova sa začala pri misijnom kríži, ktorý bol pred rokom na záver misií požehnaný. V bráne milosrdenstva potom zaznela modlitba, ktorú sa počas Misií milosrdenstva v katedrále sv. Martina v Bratislave modlili veriaci vchádzajúci do katedrály na misie. V sobotu ráno uvažovali veriaci o milosti spovede - sviatosti milosrdenstva. Večer počas svätej omše o 18:00

Čítať ďalej

Odporúčame dnes sledovať TV LUX 14:40  Misie milosrdenstva (Ježiš v Cirkvi) Záznam z homílii Misie milosrdenstva, ktoré sa konali v katedrále sv. Martina v Bratislave. Záznam homílií z Misií milosrdenstva 20:25  Duchovná poradňa (o. Michal Zamkovský: Čo prináša pokoj?) Ak Duch Svätý vanie aj mimo Katolíckej cirkvi, ako je možné, že ten istý duch káže katolíkom uznávať pápeža a protestantom, že ho uznávať nemajú?

Čítať ďalej