Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Cesta milosrdenstva 3.časť

Tri večery Misií milosrdenstva patrili v Katedrále sv. Martina Ceste milosrdenstva. Tento špeciálny typ modlitby so zamysleniami, ktoré čítali viaceré známe tváre z televíznej obrazovky, zaplnila najväčší bratislavský kostol do posledného miesta. Cesta milosrdenstva je novinkou, zaznela po prvýkrát iba pred mesiacom v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v poľskom Krakove – Lagiewnikach. Zostavená bola na základe tradičnej krížovej cesty, v ktorej veriaci rozjímajú o utrpení Ježiša Krista. Cesta milosrdenstva má 21 zastavení a je rozdelená do 3 dní. Jej autorom  je poľský kňaz Franciszek Ślusarczyk.Vznikla pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý ohlásil pápež František. Do Bratislavy ju priniesli kňazi z rehoľnej Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa.

 

Pozrite si video z tretej, záverečnej  časti Cesty milosrdenstva, ktorá  sa zaoberala siedmimi stretnutiami po zmŕtvychvstaní, keď sa Ježiš stretá so ženami a apoštolmi, keď im dáva moc odpúšťať hriechy, dáva im dar pokoja a vysiela ich do celého sveta s posolstvom pokoja. Hudobne sprevádzalo spoločenstvo Calvary.

Cestu milosrdenstva viedol P.Michal Zamkovský CSsR, čítal herec Karol Čálik.

Fotodokumentácia z 3. časti Cesty milosrdenstva: Album 1Album 2

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved