Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Modlitba za bratislavské misie 2010 a Misie milosrdenstva 2016

Modlitba za bratislavské misie 2010

Boh, náš Otec,

Stvoriteľ neba i zeme,

vypočuj modlitbu svojich detí.

Prosíme ťa, aby nad týmto mestom

zažiarilo tvoje svetlo.

Mnohí túžia vyjsť z temnoty,

preto otváraj dvere a srdcia,

aby sa stali príbytkom tvojho Syna.

Pane, Ježišu Kriste,

ty poznáš radosti,

strach a trápenie dnešných ľudí.

Pomôž nám spoznať teba, Pána a Vykupiteľa.

Obdaruj silou a odvahou všetkých,

ktorí sa snažia urýchliť príchod

tvojho kráľovstva.

Duch Svätý, Duch lásky,

obnov v našich časoch vo svojej Cirkvi zázraky Turíc

tu, v našom meste, najmä počas misijných dní.

Mocne účinkuj v srdciach tých, ktorí hlásajú evanjelium,

ako aj v srdciach tých, ktorí ho prijímajú.

Sedembolestná Matka Vykupiteľa,

veď k svojmu Synovi mužov, ženy a deti tohto mesta.

Svätý Martin, svätá Alžbeta,

blahoslavená sestra Zdenka,

orodujte za nás!

Sláva Otcu…

Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup Bratislavy, 3. 11. 2009, Nr. 4228/2009

Modlitba na Misie milosrdenstva v Bratislave, máj 2016

Pred bránou milosrdenstva

Denne otváram množstvo dverí. Nakupujem, vybavujem, hľadám pomoc. Teraz stojím pred „Bránou milosrdenstva.” Je otvorená pre všetkých, aj pre mňa. Je ozvenou Ježišových slov: „Poďte ku mne všetci. Nikoho neodoženiem.“ Prichádzam k tebe, chcem vidieť tvoju dobrotivú tvár. Pozri na mňa. Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí. Cudzoložnicu Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení. Dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi na kríži. Zachráň aj mňa. K tvojim nohám skladám bremeno svojich starostí, pádov a hriechov. Zodvihni ma a odpusť mi. Sním zo mňa putá akejkoľvek neslobody. Buď mi milostivý. Chcem spoznať tvoju radosť zo mňa keď prichádzam k tebe, aby som ostal navždy v tvojom dome milosrdenstva.

Cirkevné schválenie, Mons. Jozef Halko, pomocný bratislavský biskup, Prot. 1613/2016

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved