Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Blahoslavený Peter Donders

Peter Donders sa narodil 27. októbra 1809 v Tilburgu v Holandsku. Bol synom chudobného tkáča. V detstve ťažko pracoval. Chudoba jeho rodičov mu bránila na ceste ku kňazstvu, no prijali ho do malého seminára ako sluhu. Voľný  čas venoval štúdiu. Keď mal 27 rokov, vstúpil do kňazského seminára. V roku 1839 prišiel do seminára P. Jakub Groof – v tom čase bol apoštolským prefektom Surinamu (holandská kolónia v Južnej Amerike, dnes Guajana). Ten hľadal kandidátov na misionárov. Peter Donders sa prihlásil. Dňa 5. júna 1841 ho vysvätili za kňaza a vydal sa na cestu do Surinamu. Začal pôsobiť medzi černochmi, ktorí ako otroci pracovali na plantážach, chodil tiež do džungle za Indiánmi. V roku 1856 sa Peter Donders vybral do osady malomocných Botavi, medzi ktorými horlivo pôsobil. 26. februára 1866 prišli do Surinamu redemptoristi. Peter sa s redemptoristami stretol už skôr. Zatúžil žiť v tomto spoločenstve. Po formácii sa vrátil späť do Botavi. V skromnosti a pokore prevyšoval aj starších rehoľníkov. Ako rehoľník sa i naďalej staral o malomocných, navštevoval černochov na plantážach, Indiánov, ktorí vždy menili miesto svojho pobytu. Veľmi dobré vzťahy budoval tiež s protestantmi. Zomrel 14. 1. 1887 na silný zápal obličiek. Za blahoslaveného bol vyhlásený v roku 1982. Jeho spomienka je 14. januára.

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved