Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Blahoslavený Gašpar Stanggassinger

Bl. Gašpar Stangassinger  sa narodil 12. januára 1871 v Berchtesgadene v Bavorsku. Z rodiny si odniesol veľmi dobrú náboženskú výchovu, a to rovnako po praktickej, ako teoretickej stránke. Ako desaťročný odišiel z domu do mesta Freising, aby študoval. Spočiatku mal so štúdiom problémy, ale jeho usilovnosť a farár Roth, ktorý predtým pôsobil v jeho rodnej dedine, mu pomohli. Miloval prírodu a hory. Rád cestoval. Vo Freisingu pokračoval aj v teologických štúdiách, no v roku 1892 sa rozhodol, že sa stane redemptoristom. Jeho otec o tom spočiatku nechcel ani počuť. Zmenil názor, keď Gašpar skladal doživotné sľuby a videl, aký je šťastný. Dňa 16. júna 1895 bol v katedrále v Regensburgu vysvätený za kňaza. Jeho prvoradým záujmom ako redemptoristu boli chudobní. Neúnavne spovedal, navštevoval chorých a starých. Niekoľko rokov po vysviacke sa stal rektorom juvenátu v Dürrnbergu. Veľmi sa mu totiž darilo pracovať s mládežou. Stal sa profesorom v rehoľnom gymnáziu. V roku 1899 sa juvenát presunul do Garsu.
Po príchode do Garsu páter Gašpar ťažko ochorel a náhle zomrel. Pred smrťou povzbudzoval svojich študentov slovami: „Buďte vždy verní.“ Iba 28-ročného redemptoristu pochovali do krypty v Garse. Dnes ležia jeho pozostatky v garskom kostole, kam boli prenesené v roku 1935. Dňa 24. apríla v roku 1988 vyhlásil pápež Ján Pavol II. pátra Gašpara za blahoslaveného.

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved