Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Blahoslavený Január Mária Sarnelli

Bl. Január Mária Sarnelli sa narodil 2. septembra 1702 v Neapole v Taliansku. Zomrel 30. júna 1744 v Neapole. Január Sarnelli bol synom baróna Angela Sarnelliho z Ciorani. Ako 14-ročný sa po blahorečení Francesca de Regis chcel stať jezuitom. Bol však príliš mladý, a tak na príkaz svojho otca študoval cirkevné aj občianske právo; v roku 1722 promoval. Bol vyhľadávaným právnikom a advokátom. Neskôr sa nechal zapísať do šľachtického spolku právnikov a doktorov. Ako člen spolku navštevoval chorých v neapolskom útulku Incurabili, kde sa prvýkrát stretol so svätým Alfonzom. Ako 26-ročný bol kardinálom Pignatellim inkardinovaný ako klerik do farnosti S. Anna di Palazzo v Neapole. Počas štúdií sa presťahoval do Kolégia Svätej rodiny. V apríli 1730 vstúpil do noviciátu Kongregácie apoštolských misií a ukončil ho 28. mája 1731. O rok neskôr 7. júla 1732 bol vysvätený za kňaza. Svoju činnosť zameriaval najmä na deti, ktoré boli pracovne zaťažované. Ale staral sa aj o chorých. Spoločne so sv. Alfonzom pracovali pre veriacich a organizovali im večerné stretnutia. Arcibiskup Pignatelli ho potom preložil do farnosti svätého Františka a Matúša v španielskej štvrti. Tu sa stretol s obrovskou biedou dievčat a všetky svoje sily a schopnosti venoval boji proti prostitúcii. Roku 1733 vstúpil do spoločnosti kňazov Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorú roku 1732 v mestečku Scala založil jeho priateľ Alfonz de Liguori. A v júni 1732 na misiách v Ravelle sa rozhodol, že sa stane redemptoristom. Ako redemptorista pracoval na vidieku do roku 1736, potom sa vrátil do Neapola a venoval sa ďalej prostitútkam. Pre prostitútky zariadil dom, žobral a hlásal im Božie slovo, aby sa obrátili. Okrem ľudových misií horlil aj pre spoločnú modlitbu laikov. Preto napísal aj knihu Il mondo sanctificato. Roku 1741 organizoval aj veľké misie v okolí Neapola. Koncom apríla 1744 sa mu radikálne zhoršoval zdravotný stav a vrátil sa do Neapola, kde 30. júna 1744 zomiera. Krátko pred svojou smrťou, ako píše sv. Alfonz v Sarnelliho životopise, povedal tieto slová: „Otče môj, tu som. Stvorenie sa vracia k svojmu Stvoriteľovi, syn sa vracia k Otcovi. Nechcem ani zomrieť, ani žiť, chcem iba to, čo chceš ty.“ Gennaro Sarnelli bol pochovaný v kaplnke sv. Mikuláša v kostole S. Maria dell´Aiuto. V súčasnosti sú jeho pozostatky uložené  v Ciorani, v prvom kostole redemptoristov. P. Január Mária Sarnelli napísal viac ako 30 kníh; rozjímania, diela z mystickej teológie, duchovného vedenia, práva, pedagogiky a pastorálnej teológie. So sociálnou úlohou ženy sa radí k vôbec prvým autorom, ktorí sa touto tematikou na začiatku 18. storočia v Európe zaoberali.

Blahorečený: 12. mája 1996 pápežom Jánom Pavlom II. Sviatok: 30. júna

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved