Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Blahoslavená Conchita Barrecheguren

MARIA de la CONCEZIONE BARRECHEGUREN GARCIA (CONCHITA)

(1905-1927)

Maria de la Concepción (Conchita) Barrecheguren sa narodila 27. novembra 1905 v Granade ctihodnému Franciscovi Barrechegurenovi Montagutovi a Conche Garcíi Calvo, ktorí pochádzali zo zámožných rodín a boli plní veľkej viery a pevných morálnych zásad. Novorodeniatko bolo pokrstené vo farnosti Sacrario v Granade 8. decembra 1905 s menom Maria de la Concepción del Perpetuo Socorro, Francesca de Paola, Eloisa, Primitiva de la Santissima Trinidad, hoci ju vždy familiárne volali „Conchita“.

Conchita od detstva javila známky zlého zdravotného stavu. Keď mala niečo vyše roka a pol, vážne ochorela na akútnu enterokolitídu, a to tak, že sa obávali o jej život. Dievčatko sa zázračne uzdravilo a jej rodičia pripísali nečakané uzdravenie príhovoru Panny Márie Lurdskej. Vzhľadom na jej chatrný zdravotný stav sa rodičia na návrh lekárov rozhodli, že ju nenechajú navštevovať žiadnu školu v meste a sami sa stanú jej vychovávateľmi. O jej výchovu sa staral najmä otec, ktorému pomáhali dvaja učitelia, a poskytol jej primeranú katechetickú prípravu na sviatosť birmovania, ktorú prijala 3. mája 1912, a na prvé sväté prijímanie, ktoré prijala 25. decembra 1912 na polnočnej omši.

Okrem štúdia a domácich prác s matkou sa niekoľko hodín modlila v domácom oratóriu, modlila sa ruženec a učila domáce služobníčky katechizmus, okrem toho chodila s otcom na prechádzky a konala s ním pobožnosti.

V útlom veku Conchita vstúpila do arcibratstva Panny Márie Matky ustavičnej pomoci a pocítila volanie k rehoľnému životu, túžila sa stať karmelitánkou. Choroba jej však zabránila v uskutočnení jej túžby. Vo veku 10 rokov prežila hlbokú náboženskú krízu kvôli škrupulám, ktorú sa však podarilo vyriešiť asi o dva roky vďaka múdremu zásahu jej nového spovedníka, redemptoristu pátra Ruiza Abada. V roku 1917 jej diagnostikovali zápal čriev, ktorý jej spôsoboval silné bolesti a nútil ju držať prísnu diétu.

Navyše v roku 1924 jej matka trpela vážnou duševnou nerovnováhou, a to až do takej miery, že bola hospitalizovaná v sanatóriu La Purissima v Granade s absolútnym zákazom návštev. Conchita a jej otec hrdinsky čelili tejto novej bolesti, podporovaní neustálou modlitbou a dôverou v Boha.

Napriek zlému zdravotnému stavu Conchita podnikla niekoľko ciest a pútí, z ktorých si robila poznámky a písala kroniky. V auguste 1926, po púti do Lisieux k hrobu svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša, ochorela na tuberkulózu, pre ktorú lekári odporučili jej rodičom, aby sa presťahovali do Carmine di San Valentino, neďaleko lesov Alhambry, v nádeji, že zastavia zhoršovanie choroby. Žiaľ, tento krok nepriniesol očakávané zlepšenie a Conchita zomrela ráno 13. mája 1927 vo veku len 22 rokov.

Pochovaná bola v rodinnej kaplnke na cintoríne v Granade a 13. mája 1978 boli jej telesné pozostatky prenesené do oratória dnešného Karmelu de Conchita (Alhambra). Od 29. novembra 2007 odpočívajú v redemptoristickom kostole Panny Márie ustavičnej pomoci v Granade vedľa pozostatkov jej otca, ctihodného Francisca Barrechegurena Montaguta.

Údajný zázrak pripisovaný na jej orodovanie sa uskutočnil v Alicante v marci 2014. Ide o šestnásťmesačné dievčatko, ktoré utrpelo septický šok a v dôsledku streptokokovej angíny mu začali zlyhávať životne dôležité orgány, čím sa ocitlo vo vážnom ohrození života. Dieťa hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti Fakultnej nemocnici v Alicante s nízkym krvným tlakom, zlyhaním obličiek a pečene, krvnými poruchami zrážanlivosti, akútnou respiračnou tiesňou, erytematóznou vyrážkou a odumieraním mäkkého tkaniva. Prognózu zhoršoval zápal pľúc s pleurálnou efúziou a peritoneálnym výtokom. Preto lekári informovali rodičov o malej možnosti vyliečenia dieťaťa. Teta dievčaťa, ctiteľka Božej služobníčky Conchity, sa modlila za zázrak uzdravenia, spolu so známymi a s celou rodinou prosili o jej príhovor. Pri posteli chorej umiestnila tiež relikvie Božej služobníčky. Nevysvetliteľne rýchlo sa jej stav zlepšil a po 22 dňoch hospitalizácie došlo k úplnému uzdraveniu. Dňa 27. marca 2014 dieťa z nemocnice prepustili. Toto uzdravenie vo svetle najnovších výskumov ostáva dodnes bez žiadnych známok zhoršenia. Po vydaní dekrétu o právnej platnosti procesných úkonov a vypracovaní stanoviska k zázraku sa lekárska konzultácia (20. mája 2021), kongres teológov (21. októbra 2021) a ordinár kardinálov a biskupov (26. apríla 2022), ktoré sa zišli na Kongregácii pre kauzy svätých, jednomyseľne vyjadrili k zázraku kladne.

Dekrét pápeža Františka o Božej služobníčke Maríi de la Concepción (Conchitu) Barrecheguren García za blahoslavenú bol vyhlásený počas Eucharistie, ktorej predsedal 6. mája 2023 v katedrále v Granade kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.Mottom beatifikácie bolo „Mladá svätica pre dnešnú Cirkev“.

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved