Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Sv. Klement Mária Hofbauer

Klement Mária Hofbauer Narodil sa  26. decembra 1751 v Tasoviciach, v dedinke neďaleko Znojma v rakúskom pohraničí. Otec – Čech sa pôvodne volal Pavol Dvořák, no keď sa priženil do Tasovíc, dal si zmeniť meno na Hofbauer. Klement bol pokrstený ako Ján. Meno Klement získal neskôr. Bol v poradí deviate z dvanástich detí. Keď prišlo 12. dieťa na svet, už nežil jeho otec. Vyrastal ako polosirota.

Klement sa vyučil za pekára v Znojme. V tom čase bol pod veľkým vplyvom premonštrátov z kláštora v Louke. Mal veľkú túžbu stať sa kňazom, no nemal na to prostriedky. Táto túžba ho dlhé roky hnala po rôznych pútnických a pustovníckych chodníčkoch od svojich 24. rokov  do 33. rokov. V tomto čase ako pustovník prijal od biskupa meno Klement, ku ktorému si z veľkej úcty k Panne Márii pridával meno Mária. Klement putoval do Viedne, kde pracoval ako pekár, aby si zarobil na štúdium. Raz bol Klement na omši v Dóme svätého Štefana. Keď vychádzal, pršalo. Z kostola vyšli aj tri ženy, ktoré čakali, kým prestane pršať. Klement si ich všimol a ponúkol sa, že im privolá drožku. Zistil, že majú spoločnú cestu, a tak sa zviezol s nimi. Pri rozhovore prezradil svoju túžbu i to, že nemá peniaze na štúdium. Ženy ponúkli Klementovi finančnú pomoc, ktorá mu otvorila cestu k cieľu. Počas štúdií sa zoznámil aj s dielom a misijnou kongregáciou svätého Alfonza, s redemptoristami. Bolo to obdobie silného jozefinizmu. Klement sa snažil tolerovať vyučovanie profesorov, ktorí pod nátlakom vlády učili aj veci, ktoré neboli celkom katolícke. Je známy incident, keď to u Klementa presiahlo hranicu únosnosti. Klement sa postavil uprostred hodiny a povedal: „Pán profesor, to, čo prednášate, už nie je katolícke.“ A odišiel do Ríma, aby tam doštudoval. Spolu s priateľom Tomášom Hüblom vstúpili k redemptoristom. Za kňazov boli vysvätení 29. marca 1785. Potom dokončili štúdia i formáciu. Predstavení dlho nerozmýšľali a poslali ich oboch založiť kláštory redemptoristov za Alpy. Lenže keď prišli do Viedne, zistili, že to nie je možné. Vybrali sa teda do Varšavy. Tam začali pôsobiť medzi chudobnými deťmi a mládežou. Klement založil školu a detský domov. Usilovnosť a krása liturgie, ktorou bol známy kostol sv. Benna, priťahoval ľudí. Vyše dvadsaťročnú činnosť redemptoristov vo Varšave prerušili napoleonské vojská, ktoré 20. júna 1808 o štvrtej hodine ráno vtrhli do kláštora, naložili 37 redemptoristov do vojenských vozov a vyviezli do dočasného väzenia v pevnosti Kostrzyna. Odtiaľ ich po niekoľkých dňoch poslali domov.

Klement odišiel do Viedne, kde sa stal spovedníkom sestier uršulínok a rektorom ich kostola. Neskôr sa presťahoval do nájomného domu sestier. Tento sa stal svedkom duchovnej obnovy Viedne, ktorá páchla jozefinizmom a ľahostajnosťou. Spovedanie bolo jeho hlavnou činnosťou. Stal sa duchovným vodcom ľudí všetkých spoločenských vrstiev. Chodili za ním študenti, šľachta i hladní ľudia z ulice. Klement zomrel 15. marca 1820. Pochovali ho na cintoríne Mária-Enzersdorf. V roku 1862 boli je ho telesné pozostatky prevezené a uložené v kostole redemptoristov Mária am Gestade. Klement Mária Hofbauer bol blahorečený pápežom Levom XIII. v roku 1888, Pius X. ho v roku 1909 svätorečil a v roku 1914 ho vyhlásil za patróna Viedne.

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved