Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Sv. Jan Nepomucký Neumann

Jan Neumann sa narodil v Prachaticiach v Českej republike 28. marca 1811. Navštevoval školu v Budějoviciach, kde v roku 1831 vstúpil aj do seminára. Mal byť vysvätený za kňaza už v roku 1835, ale práve vtedy sa jeho biskup rozhodol, že kvôli veľkému počtu kňazov už nevysvätí ďalších. Preto Jan Neumann napísal žiadosť o vysviacku takmer každému biskupovi v Európe, ale odpoveď bola stále tá istá. Jan vždy veril, že si ho Boh povoláva ku kňazstvu, a preto sa nevzdal. Vo fabrike, kde pracoval, sa od anglicky hovoriacich robotníkov naučil angličtinu, aby mohol poslať svoju žiadosť aj do Ameriky. Kladnú odpoveď dostal z New Yorku. Jan nezaváhal a odpovedal na Božie povolanie, aj keď si uvedomoval, že to znamená, že už nikdy viac neuvidí rodný kraj ani svoju rodinu. Ako správca farnosti často musel osamotený dlho cestovať medzi jednotlivými sídlami. Preto pre svoju túžbu žiť život v spoločenstve, a zároveň sa venovať najchudobnejším, rozhodol sa vstúpiť do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Svoje prvé sľuby zložil 16. januára 1842 v Baltimore. Spolubratia si ho vždy vážili za jeho svätosť života, horlivosť a vľúdnosť. Jeho znalosť šiestich moderných jazykov bola veľkou výhodou v pastorácii mnohojazyčnejj spoločnosti.

Dňa 28. marca 1852 bol P. Neumann vysvätený za biskupa Filadelfie. Bol prvým biskupom, ktorý reorganizoval katolícky školský systém. Počas jeho pôsobenia vzrástol počet katolíckych škôl v diecéze z dvoch na 100. Kvôli službe v školstve založil aj Sestry tretieho rádu sv. Františka.  Pre pastoráciu v školách napísal dva katechizmy a jednu učebnicu biblických dejín. Dňa 5. januára 1860 ako 48-ročný skolaboval na ulici. Zomrel skôr, ako mu mohli byť vyslúžené posledné sviatosti. Blahorečený bol 13. októbra 1963 a svätorečený 19. júna 1977.

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved