Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 9. deň

Deviaty deň novény:

Matka ustavičnej pomoci, končím svoju deväťdňovú pobožnosť. Deň čo deň si ma vídavala pri svojich nohách, denne si počúvala moje volanie. Ešte raz ti prednášam prosbu o pomoc, naliehavo a s veľkou dôverou.

Som si istý, že ma vypočuješ. Vyprosíš mi milosť, o ktorú prosím, alebo ešte väčšiu. Tým som si istý. Spomeň si na svojho Syna, spomeň si na svoju milosrdnú lásku, spomeň si na svoje meno: Matka ustavičnej pomoci! Tento názov, ktorý si si sama vyvolila, nám dáva právo vyžalovať ti každú bolesť a vlieva nám dôveru, že nás vypočuješ. Nuž teda, svätá Panna, verná Matka, buď so mnou vo všetkých biedach, vo všetkých nebezpečenstvách, vo všetkých bolestiach a vždy mi vyprosuj potrebné milosti… Drahá Matka, moja dôvera je taká veľká, že už teraz ti ďakujem, že si vypočula moju prosbu. Vďaka ti za všetky milosti, ktoré si mi v živote darovala i ktoré v budúcnosti dostanem z tvojej nevyčerpateľnej lásky a dobroty. Chcem ti ďakovať do posledného dychu a vo večnosti ťa budem ľúbiť, chváliť a oslavovať. Amen.

Otče náš, Zdravasʼ, Mária, Sláva Otcu

Pozrite si video vyrobené pri  príležitosti osláv 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Ikone Matky ustavičnej pomoci.

Predchádzajúce dni novény:

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 1. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 2. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 3. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 4. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 5. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 6. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 7. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 8. deň

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved