Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 6. deň

Šiesty deň novény:

Matka ustavičnej pomoci, tvoj obraz mi hovorí o tvojej veľkej bolesti. Ktože väčšmi trpel ako ty? Preto máš pochopenie pre naše utrpenia. Čítam to v tvojich dojímavých očiach, ktoré sa pozerajú väčšmi na nás než na dieťa Ježiša. Sme predsa tvoje veľmi úbohé deti. Ako je dobre duši, keď vo svojom kríži a bolesti nájde súcitné srdce! Tvoje materské srdce trpí s každým človekom. Súcitná Matka, vypočuj moje volanie, keď ťa prosím vo svojej ľudskej biede a núdzi. Neopúšťaj svoje dieťa. Daj môjmu utrápenému srdcu sladkú nádej a vypros mi milosť, o ktorú ťa nástojčivo prosím.

Otče náš, Zdravasʼ, Mária, Sláva Otcu

 

Prečítajte si aj článok Prijať Máriu do svojho domu o tom, že že prvým domom, do ktorého musíme prijať Matku ustavičnej pomoci či akýkoľvek iný obraz Panny Márie, je naše srdce.

 

Predchádzajúce dni novény:

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 1. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 2. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 3. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 4. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 5. deň

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved