Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 7. deň

Siedmy deň novény:

Matka ustavičnej pomoci, ty si Božia pokladníčka. Všetky milosti idú cez tvoje materské ruky. Preto ideme k tebe vo svojich trápeniach. A ty nám pomáhaš, lebo si Ježišova matka, Matka bolestná a naša Matka. Ako Ježišova matka si taká blízka Božiemu srdcu, že ti nemôže odoprieť nijakú prosbu. Ako Matka bolestná si spolupracovníčka na diele spásy. Z tohto pokladu môžeš rozdávať plným priehrštím. Ako naša Matka si vzala na seba povinnosť pomáhať nám.

Preto s celou dôverou idem k tebe vo všetkých svojich záležitostiach. Kto ťa zavolá, môže si byť istý, že ho zachrániš. Vypros mi milosť, aby som ti verne slúžil. Potom moja spása bude istá, lebo Boh neopustí dušu, ktorá sa ti zverila! Daj mi tiež milosť, o ktorú ťa prosím v tejto deväťdňovej pobožnosti. Dúfam, že ju dostanem od tvojej dobroty.

Otče náš, Zdravasʼ, Mária, Sláva Otcu

Pomodlite sa aj Modlitbu ruženca s ikonou Matky ustavičnej pomoci

Predchádzajúce dni novény:

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 1. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 2. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 3. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 4. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 5. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 6. deň

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved