Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 3. deň

Tretí deň novény:

Matka ustavičnej pomoci, znova vravím: Som šťastný, že môžem hľadieť na tvoj krásny obraz, ktorý mi nástojčivo hovorí o tvojej moci a veľkosti. Drahá Matka, vidím na ňom gréckymi písmenami napísané tvoje vznešené meno Božia Matka. Vidím archanjela Gabriela, nebeského posla, ktorý ťa pozdravil ako milostiplnú. Vidím aj archanjela Michala, ktorý nám pripomína, že si Paňou všetkých nebeských zástupov. Vo svojej dlani držíš ruky Kráľa kráľov. To všetko mi hovorí, že si požehnaná medzi ženami, že si najkrajšia ozdoba tvorstva, že si jediná bola hodná stať sa matkou vteleného Božieho Syna. Si nepoškvrnená, celá svätá. Si zázračné dielo Najvyššieho, si hlbočina všetkej dokonalosti. Buď pozdravená, Kráľovná neba i zeme.

Obdivuhodná Matka! S radostným srdcom chcem hlásať tvoju veľkosť a svätosť. Hoci si povýšená nad všetky iné stvorenia, predsa sa nebojím prísť k tebe, veď Boh ťa urobil takou veľkou práve preto, aby si nám pomáhala v našich biedach. Ty, pokorná, sa tešíš zo svojej moci, lebo nám vždy môžeš pomáhať.

Neporovnateľná Matka, svojou všemohúcou prosbou mi vyžiadaj milosť, ktorú potrebujem.

Otče náš, Zdravasʼ, Mária, Sláva Otcu

 

Prečítajte si aj Zázračné uzdravenie, ktoré bolo pripočítané Matke ustavičnej pomoci.

 

Predchádzajúce dni novény:

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 1. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 2. deň

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved