Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 4. deň

Štvrtý deň novény:

Matka ustavičnej pomoci, tvoj milý obraz vlieva útechu do smutných dní nášho vyhnanstva na tejto zemi. Javíš sa nám ako štep, na ktorom v obdivuhodnej kráse vypučal najvznešenejší kvet Ježiš. Ako dieťa na tvojej ruke, podobný nám vo všetkom okrem hriechu, si získava všetku lásku našich sŕdc.

Na čele sa ti skvie žiarivá hviezda. A či nie si Ranná hviezda, ktorá nám zvestovala, že prichádza deň nášho vykúpenia a spásy a sľubuje v krásnom nebi deň, po ktorom už nikdy nepríde noc? Nie si Morská hviezda, ktorá aj v najhroznejších búrkach stále vysiela lúč nádeje do ľudského srdca? Lásky najhodnejšia Matka, ty nám uľahčuješ jarmo povinnosti a bremeno Ježiša Krista nám robíš príjemným! Už len myšlienka na teba mi napĺňa srdce radosťou. Tvoje sladké meno vlieva pokoj do mojej utrápenej duše. Dovoľ, aby som ti deň čo deň opakoval: Matka, hodná všetkej našej lásky, ľúbim ťa! Cez teba a s tebou milujem tvojho božského Syna. Nádej moja, splň moju prosbu!

Otče náš, Zdravasʼ, Mária, Sláva Otcu

Prečítajte si aj O úcte sv. Alžbety od Najsvätejšej Trojice k Matke ustavičnej pomoci

Predchádzajúce dni novény:

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 1. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 2. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 3. deň

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved