Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 5. deň

Piaty deň novény:

Matka ustavičnej pomoci, keď sa pozerám na tvoj úctyhodný obraz, uvedomujem si, že sa právom nazývaš Matkou bolestnou. Dieťa v tvojom náručí sa chveje pri pohľade na nástroje umučenia, ktoré pred jeho očami držia anjeli. Už teraz prežívaš strašne bolestnú smrť na kríži, ktorá raz ukončí jeho pozemský život. Aj ty si so svojím synom Ježišom prežívala trpké duševné bolesti. A tento meč bolesti prenikal tvoje milujúce materské srdce v každom okamihu tvojho života. Si naozaj Matka bolestná, si Pomocnica vo vykupiteľskom diele. A preto aj tvoja moc je taká veľká a tvoj príhovor u Boha taký rozhodujúci.

Pozri, Matka, spolucítim s tebou a s tvojím synom Ježišom, tým väčšmi, lebo aj moje hriechy pribíjali Ježiša na kríž a trýznili tvoje materské srdce.

Matka, pre tvoje bolesti ťa prosím, daj mi úprimnú ľútosť nad mojimi hriechmi a silu, aby som už nehrešil. Nezabudni ani na prosbu, ktorú ti prednášam v tejto deväťdňovej pobožnosti, a vypočuj ma.

Otče náš, Zdravasʼ, Mária, Sláva Otcu

 

Prečítajte si O úcte bl. Charlesa de Foucaulda k Matke ustavičnej pomoci

 

Predchádzajúce dni novény:

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 1. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 2. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 3. deň

Novéna k Matke ustavičnej pomoci – 4. deň

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved