Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kardinál Tobin, C.Ss.R. dostal cenu sv. Jána Neumanna

Dnes svet prežíva migráciu národov v miere predtým nepoznanej. Mnoho rodín je nútených odísť zo svojich domovov, kde je vojna, násilie, prenasledovanie a strach. Iní sa snažia zanechať chudobu, hlad a zmeny životného prostredia, ktoré ohrozujú ich prežitie. Náboženské a politické útlaky tiež nútia mnohých hľadať útočisko inde.

V čase, keď je celosvetový hromadný presun ľudí  výzvou pre národy a všetky naše spoločenstvá privítať našich susedov, Redemptoristi sú hrdí na svojho brata, kardinála Josepha Tobina, C.Ss.R., a jeho hlas v mene nemých. V tomto roku je jeho službe pre prisťahovalcov a práci s nimi udelená cena Sv. Jána Neumanna. Nasledujúc sv. Jána Neumanna, C.Ss.R., ktorý neúnavne pracoval medzi prisťahovalcami do Spojených štátov, kardinál Tobin pokračuje v svedectve o  Vykupiteľovi. Blahoželáme k tomuto oceneniu! Sľubujeme vám naše modlitby a podporu v solidarite pri poslaní v našom zranenom svete.

Zdroj: cssr.news

Príbuzné články

Kto bol svätý Ján Neumann?

Kardinál Tobin vyvíja úsilie na pomoc mužovi čeliacemu deportácií

Hovoríme nie! Tobin

Rozhovor s kardinálom Tobinom

Arcibiskup Tobin bol kreovaný za kardinála

Cirkev má byť protagonistom uzdravenia: kardinál Tobin

Joseph Tobin menovaný za arcibiskupa Newarku

Michael Brehl napísal list pri príležitosti vymenovania P. Tobina za kardinála

Medzi novými kardinálmi aj redemptorista

Oslavy Matky ustavičnej pomoci v kostole, kde vznikla ustavičná novéna: Tobin 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved