Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2020september

Jednou z najväčších obetí Covid-19 sa stal bezpochyby sv. Klement Mária Hofbauer: keď vo Viedni bolo už všetko pripravené na oslavy 200. výročia jeho smrti, vlády európskych krajín rozhodli o opatreniach, ktoré znemožnili konanie podujatí tak významných pre redemptoristickú rodinu. Tento veľký svätec, ktorý vo svojom živote čelil toľkým skúškam a utrpeniam, opäť riskoval, že bude vytlačený na okraj, či dokonca že ostane celkom nepovšimnutý. Už dávno pred začiatkom pandémie bolo jasné, že povinnou témou každoročnej duchovnej obnovy v Taliansku bude tentokrát sv. Klement a jeho posolstvo pre súčasnosť. V kontexte terajšej skúsenosti s neistotou a obavami sa táto téma ukázala byť ešte viac naliehavá a aktuálna. Okolo štyridsiatky spolubratov

Read More

Na Motyčkách pri Donovaloch sa 15. a 16. septembra 2020 uskutočnil každoročný Misijný kongres Provincie Bratislava - Praha. Je to formačno-pracovný čas pre redemptoristov a ich laických spolupracovníkov, ktorí sa v akejkoľvek forme podieľajú a spolupracujú na mnohých apoštolských a evanjelizačných akciách na Slovensku, v Českej republike či v Litve. Najviditeľnejšou formou evanjelizačných a apoštolských prác je už od čias sv. Alfonza hlavne konanie farských misií. Stretnutia sa tento rok zúčastnilo osem redemptoristov a štyria laici zo spoločenstiev laikov pri domoch redemptoristov. Okrem formačných prednášok o evanjelizácii chudobných a spolupráci redemptoristov s laikmi v súčasných náročných podmienkach pandémie koronavírusu sa diskutovalo aj o nových plánoch misií na rok 2021. Pracovný návrh

Read More

Ďakovaním za prijaté milosti misii aj úrody, tzv. dožinkovou slávnosťou, sa dnes končí obnova misií v Hornej Súči. Po niekoľkých mesiacoch sa tak opäť rozprúdila misijná práca. Misionármi sú P. Ivan Flimel a P. Róbert Režný. Obnova sa začala v stredu večer 9. septembra svätými omšami vo farskom kostole a vo filiálke Vlčí Vrch a pokračovala návštevami chorých po domoch, kde boli vysluhované sväté sviatosti. Tieto návštevy absolvovali pátri redemptoristi vo štvrtok a v piatok doobeda po osadách a v dedine. Dohromady navštívili okolo 50 veriacich. V tieto dni boli sv. omše s misijnými príhovormi vo filiálkach aj vo farskom kostole.

Read More

Večer 1. septembra bol v Ciorani pri Neapole otvorený medziprovinciálny noviciát, ktorého súčasťou sú aj Ján Kniez a Samuel Opálka z našej provincie Bratislava-Praha. Noviciát je v našom rehoľnom živote výnimočným časom intenzívneho rozlišovania povolania, a zároveň časom prípravy na redemptoristický apoštolský život podľa sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Ročný noviciát strávia Ján a Samuel v komunite spolu s troma novicmi s Talianska (provincie Rím a Neapol) a jedným zo Španielska (provincia Madrid). Ľudsky a duchovne ich bude sprevádzať magister P. Maurizio Iannuario z Neapolskej provincie. Je to vôbec prvýkrát, čo naši bohoslovci prežijú noviciát v Taliansku, na mieste, kde

Read More