Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2020september

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári, spolupracovníci a priatelia, na budúcu sobotu, 3. októbra, pápež František podpíše novú encykliku „Fratelli tutti“ o bratstve a sociálnom priateľstve. Táto encyklika bude potom promulgovaná na ďalšiu nedeľu, 4. októbra, na sviatok sv. Františka z Assisi. Vyhlásenie encykliky je vždy dôležitou udalosťou v živote Cirkvi. Tento rok, keď naďalej prežívame účinky pandémie COVID-19, verím, že táto encyklika bude mať pre nás všetkých osobitný význam. Názov novej encykliky pripomína Dokument o ľudskom bratstve pre svetový mier a vzájomné spolunažívanie, ktorý podpísali a promulgovali pápež František a veľký imám Al Azharu, Ahmad al Tajjib 4. Februára 2019. Svätý Otec a veľký imám vyzvali

Read More

Vyšné Ružbachy 25. septembra (TK KBS) Rímskokatolícka cirkev farnosť Vyšné Ružbachy oznamuje farníkom a návštevníkom tejto kúpeľnej obce, že od 26. septembra do 4. októbra sa budú konať ľudové misie pod vedením redemptoristov zo skupiny P. Michala Zamkovského, CSsR. Posledné misie sa v tejto farnosti uskutočnili pred desiatimi rokmi. „Cieľom ľudových misií je priviesť farníkov bližšie ku Kristovi a k rozhodnutiu žiť s Ním celý život. Ide o určitú konverziu, často spojenú s celoživotnou, generálnou spoveďou. Pre nás misionárov sú dôležité nielen prednášky, ale aj schopnosť počúvať a hovoriť s ľuďmi," pozýva P. Michal Zamkovský, CSsR. Ľudové misie si vyžadujú dobrú prípravu zo

Read More

Dnes, 26. septembra, slávime liturgickú spomienku blahoslaveného redemptoristu Gašpara Stanggassingera. Prinášame vám niekoľko modlitieb k Duchu Svätému z jeho súkromných zošitov. "Duch Svätý posväcuje, posilňuje, osvecuje a utešuje. Nesmieš sa dať nikdy mýliť, nesmieš nikdy zakolísať v dôvere v milosť Ducha Svätého." "Duchu Svätý, Otče chudobných, v teba dúfam a tvoja milosť ma zachráni. Len skrz milosť prídeme do neba, len skrz milosť sa môžeme polepšiť, len skrz milosť vytrváme v dobrom, len skrz milosť sme skutočne bohatí." "Keď si, Duchu Svätý, vo mne, potom už nemôžem byť nečinný: tvoje pôsobenie sa zjavuje v mojich prácach." "Duchu Svätý, si právom nazývaný Darcom milostí. Rozdávaš

Read More

Vydavateľstvo Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov spustilo v týchto dňoch svoj e-shop. Čitatelia v ňom nájdu nové i staršie obľúbené tituly, ale aj predplatné časopisu. Nový e-shop www.slovomedzinami.sk umožní čitateľom pohodlný nákup kníh obľúbených autorov – Scotta Hahna, Johna Eldredgea, Roberta Barrona, Gregorza Ryśa, Henriho Nouwena, Neala Lozana, Carla Maria Martiniho, Adama Szustaka a ďalších. Nechýbajú ani knihy zakladateľa redemptoristov Alfonza de Liguoriho. Po registrácii a prihlásení je k dispozícii prehľad objednávok a možnosť objednať si knihy z vydavateľstva. Objednávka časopisu Slovo medzi nami je možná aj bez registrácie. Ten vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Čoskoro

Read More

Jednou z najväčších obetí Covid-19 sa stal bezpochyby sv. Klement Mária Hofbauer: keď vo Viedni bolo už všetko pripravené na oslavy 200. výročia jeho smrti, vlády európskych krajín rozhodli o opatreniach, ktoré znemožnili konanie podujatí tak významných pre redemptoristickú rodinu. Tento veľký svätec, ktorý vo svojom živote čelil toľkým skúškam a utrpeniam, opäť riskoval, že bude vytlačený na okraj, či dokonca že ostane celkom nepovšimnutý. Už dávno pred začiatkom pandémie bolo jasné, že povinnou témou každoročnej duchovnej obnovy v Taliansku bude tentokrát sv. Klement a jeho posolstvo pre súčasnosť. V kontexte terajšej skúsenosti s neistotou a obavami sa táto téma ukázala byť ešte viac naliehavá a aktuálna. Okolo štyridsiatky spolubratov

Read More

Na Motyčkách pri Donovaloch sa 15. a 16. septembra 2020 uskutočnil každoročný Misijný kongres Provincie Bratislava - Praha. Je to formačno-pracovný čas pre redemptoristov a ich laických spolupracovníkov, ktorí sa v akejkoľvek forme podieľajú a spolupracujú na mnohých apoštolských a evanjelizačných akciách na Slovensku, v Českej republike či v Litve. Najviditeľnejšou formou evanjelizačných a apoštolských prác je už od čias sv. Alfonza hlavne konanie farských misií. Stretnutia sa tento rok zúčastnilo osem redemptoristov a štyria laici zo spoločenstiev laikov pri domoch redemptoristov. Okrem formačných prednášok o evanjelizácii chudobných a spolupráci redemptoristov s laikmi v súčasných náročných podmienkach pandémie koronavírusu sa diskutovalo aj o nových plánoch misií na rok 2021. Pracovný návrh

Read More

Ďakovaním za prijaté milosti misii aj úrody, tzv. dožinkovou slávnosťou, sa dnes končí obnova misií v Hornej Súči. Po niekoľkých mesiacoch sa tak opäť rozprúdila misijná práca. Misionármi sú P. Ivan Flimel a P. Róbert Režný. Obnova sa začala v stredu večer 9. septembra svätými omšami vo farskom kostole a vo filiálke Vlčí Vrch a pokračovala návštevami chorých po domoch, kde boli vysluhované sväté sviatosti. Tieto návštevy absolvovali pátri redemptoristi vo štvrtok a v piatok doobeda po osadách a v dedine. Dohromady navštívili okolo 50 veriacich. V tieto dni boli sv. omše s misijnými príhovormi vo filiálkach aj vo farskom kostole.

Read More

Večer 1. septembra bol v Ciorani pri Neapole otvorený medziprovinciálny noviciát, ktorého súčasťou sú aj Ján Kniez a Samuel Opálka z našej provincie Bratislava-Praha. Noviciát je v našom rehoľnom živote výnimočným časom intenzívneho rozlišovania povolania, a zároveň časom prípravy na redemptoristický apoštolský život podľa sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Ročný noviciát strávia Ján a Samuel v komunite spolu s troma novicmi s Talianska (provincie Rím a Neapol) a jedným zo Španielska (provincia Madrid). Ľudsky a duchovne ich bude sprevádzať magister P. Maurizio Iannuario z Neapolskej provincie. Je to vôbec prvýkrát, čo naši bohoslovci prežijú noviciát v Taliansku, na mieste, kde

Read More