Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaĽudové misie vo Vyšných Ružbachoch budú vysielané online

Ľudové misie vo Vyšných Ružbachoch budú vysielané online

Vyšné Ružbachy 25. septembra (TK KBS) Rímskokatolícka cirkev farnosť Vyšné Ružbachy oznamuje farníkom a návštevníkom tejto kúpeľnej obce, že od 26. septembra do 4. októbra sa budú konať ľudové misie pod vedením redemptoristov zo skupiny P. Michala Zamkovského, CSsR. Posledné misie sa v tejto farnosti uskutočnili pred desiatimi rokmi.

„Cieľom ľudových misií je priviesť farníkov bližšie ku Kristovi a k rozhodnutiu žiť s Ním celý život. Ide o určitú konverziu, často spojenú s celoživotnou, generálnou spoveďou. Pre nás misionárov sú dôležité nielen prednášky, ale aj schopnosť počúvať a hovoriť s ľuďmi,” pozýva P. Michal Zamkovský, CSsR.

Ľudové misie si vyžadujú dobrú prípravu zo strany farnosti, modlitbové zázemie a dôslednosť misionárskeho tímu. Misie trvajú zvyčajne osem dní a ich súčasťou sú misijné kázne venované hriechu, obráteniu, spovedi, smrti a poslednému súdu, životu v Kristovi, cirkvi, Eucharistii, utrpeniu, láske a manželstvu, modlitbe, krížu – zjaveniu Boha, ktorý je Láska, milosrdenstvu – Božej amnestii.

Počas misijného týždňa nebudú chýbať stretnutia pre všetky vekové kategórie so svedectvami viery, na ktorých s redemptoristami spolupracuje aj laické spoločenstvo Rieka života.

Celý program ľudových misií bude vysielaný naživo prostredníctvom YouTube kanálu (s názvom “Vyšné Ružbachy – Farský kostol obetovania pána”).

“Prosíme všetkých, ktorí sa Ľudových misií osobne zúčastnia, o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení a hygienických odporúčaní v zmysle COVID 19. v červenej zóne okresu Stará Ľubovňa,” avizujú organizátori.

PROGRAM:

Sobota 26. septembra 2020:
– 18:00 Svätá omša a začiatok misií

Nedeľa 27. septembra 2020:
– 8:00 Svätá omša s misijnou kázňou
– 10:00 Svätá omša s misijnou kázňou
– 11:00 Stretnutie s mládežou
– 15:00 Pobožnosť a katechéza pre ženy

Pondelok 28. septembra 2020:
– 8:00 Svätá omša s misijnou kázňou – Hriech
– 18:00 Svätá omša s misijnou kázňou – Obrátenie
– 19:00 Katechéza pre mužov

Utorok 29. septembra 2020:
– 8:00 Svätá omša s misijnou kázňou – Spoveď
– 11:00 Svätá omša pre deti
– 18:00 Svätá omša s misijnou kázňou. Smrť a súd

Streda 30. septembra 2020:
– 8:00 Svätá omša s misijnou kázňou – Cirkev
– 16:00 Svätá omša pre deti

– 18:00 Svätá omša s misijnou kázňou. Ježiš – darca života

Štvrtok 1. októbra 2020:
– 8:00 Svätá omša s misijnou kázňou – Viera
– 11:00 Svätá omša v Domove pre Seniorov
– 18:00 Eucharistická slávnosť s adoráciou – O eucharistii

Piatok 2. októbra 2020:
– 8:00 Svätá omša udelenie sviatosti pomazania chorých – Utrpenie
– 18:00 Svätá omša a obnova manželských sľubov – Láska
– 19:00 Stretnutie s mládežou

Sobota 3. októbra 2020:
– 8:00 Svätá omša s misijnou kázňou – Modlitba
– 17:30 Novéna k Matke ustavičnej pomoci
– 18:00 Svätá omša s misijnou kázňou na tému Panna Mária

Nedeľa 4. októbra 2020:
– 8:00 Svätá omša s misijnou kázňou
– 10:00 Svätá omša – záver misií – Kríž

Sviatosť zmierenia Utorok – od 16:00, Streda – od 9:00 do 11:00 a od 16:00, Štvrtok – od 9:00 do 10:00 a od 16:00, Piatok – od 16.00 hod.

TK KBS informoval Radoslav Babjarčík

Zdroj: www.tkkbs.sk

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier