Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie vo Vyšných Ružbachoch budú vysielané online

Vyšné Ružbachy 25. septembra (TK KBS) Rímskokatolícka cirkev farnosť Vyšné Ružbachy oznamuje farníkom a návštevníkom tejto kúpeľnej obce, že od 26. septembra do 4. októbra sa budú konať ľudové misie pod vedením redemptoristov zo skupiny P. Michala Zamkovského, CSsR. Posledné misie sa v tejto farnosti uskutočnili pred desiatimi rokmi.

„Cieľom ľudových misií je priviesť farníkov bližšie ku Kristovi a k rozhodnutiu žiť s Ním celý život. Ide o určitú konverziu, často spojenú s celoživotnou, generálnou spoveďou. Pre nás misionárov sú dôležité nielen prednášky, ale aj schopnosť počúvať a hovoriť s ľuďmi,“ pozýva P. Michal Zamkovský, CSsR.

Ľudové misie si vyžadujú dobrú prípravu zo strany farnosti, modlitbové zázemie a dôslednosť misionárskeho tímu. Misie trvajú zvyčajne osem dní a ich súčasťou sú misijné kázne venované hriechu, obráteniu, spovedi, smrti a poslednému súdu, životu v Kristovi, cirkvi, Eucharistii, utrpeniu, láske a manželstvu, modlitbe, krížu – zjaveniu Boha, ktorý je Láska, milosrdenstvu – Božej amnestii.

Počas misijného týždňa nebudú chýbať stretnutia pre všetky vekové kategórie so svedectvami viery, na ktorých s redemptoristami spolupracuje aj laické spoločenstvo Rieka života.

Celý program ľudových misií bude vysielaný naživo prostredníctvom YouTube kanálu (s názvom „Vyšné Ružbachy – Farský kostol obetovania pána“).

„Prosíme všetkých, ktorí sa Ľudových misií osobne zúčastnia, o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení a hygienických odporúčaní v zmysle COVID 19. v červenej zóne okresu Stará Ľubovňa,“ avizujú organizátori.

PROGRAM:

Sobota 26. septembra 2020:
– 18:00 Svätá omša a začiatok misií

Nedeľa 27. septembra 2020:
– 8:00 Svätá omša s misijnou kázňou
– 10:00 Svätá omša s misijnou kázňou
– 11:00 Stretnutie s mládežou
– 15:00 Pobožnosť a katechéza pre ženy

Pondelok 28. septembra 2020:
– 8:00 Svätá omša s misijnou kázňou – Hriech
– 18:00 Svätá omša s misijnou kázňou – Obrátenie
– 19:00 Katechéza pre mužov

Utorok 29. septembra 2020:
– 8:00 Svätá omša s misijnou kázňou – Spoveď
– 11:00 Svätá omša pre deti
– 18:00 Svätá omša s misijnou kázňou. Smrť a súd

Streda 30. septembra 2020:
– 8:00 Svätá omša s misijnou kázňou – Cirkev
– 16:00 Svätá omša pre deti

– 18:00 Svätá omša s misijnou kázňou. Ježiš – darca života

Štvrtok 1. októbra 2020:
– 8:00 Svätá omša s misijnou kázňou – Viera
– 11:00 Svätá omša v Domove pre Seniorov
– 18:00 Eucharistická slávnosť s adoráciou – O eucharistii

Piatok 2. októbra 2020:
– 8:00 Svätá omša udelenie sviatosti pomazania chorých – Utrpenie
– 18:00 Svätá omša a obnova manželských sľubov – Láska
– 19:00 Stretnutie s mládežou

Sobota 3. októbra 2020:
– 8:00 Svätá omša s misijnou kázňou – Modlitba
– 17:30 Novéna k Matke ustavičnej pomoci
– 18:00 Svätá omša s misijnou kázňou na tému Panna Mária

Nedeľa 4. októbra 2020:
– 8:00 Svätá omša s misijnou kázňou
– 10:00 Svätá omša – záver misií – Kríž

Sviatosť zmierenia Utorok – od 16:00, Streda – od 9:00 do 11:00 a od 16:00, Štvrtok – od 9:00 do 10:00 a od 16:00, Piatok – od 16.00 hod.

TK KBS informoval Radoslav Babjarčík

Zdroj: www.tkkbs.sk

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved