Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obnova misií v Hornej Súči

Ďakovaním za prijaté milosti misii aj úrody, tzv. dožinkovou slávnosťou, sa dnes končí obnova misií v Hornej Súči. Po niekoľkých mesiacoch sa tak opäť rozprúdila misijná práca. Misionármi sú P. Ivan Flimel a P. Róbert Režný. Obnova sa začala v stredu večer 9. septembra svätými omšami vo farskom kostole a vo filiálke Vlčí Vrch a pokračovala návštevami chorých po domoch, kde boli vysluhované sväté sviatosti. Tieto návštevy absolvovali pátri redemptoristi vo štvrtok a v piatok doobeda po osadách a v dedine. Dohromady navštívili okolo 50 veriacich. V tieto dni boli sv. omše s misijnými príhovormi vo filiálkach aj vo farskom kostole. V piatok večer si počas omše vo farskom kostole obnovilo manželský sľub 34 párov. V sobotu ráno bola sv. omša spojená s vyslúžením sviatosti pomazania chorých. Sviatosť zmierenia vysluhujú misionári každý deň aj niekoľko hodín. Na obnovu prichádza mnoho ľudí, ktorí sa tešia, že aj v týchto náročných časoch pandémie, keď sú rozličné obmedzenia, sa misijná obnova koná, hoci aj za prísnych hygienických podmienok. 

P. Róbert Režný

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved