Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Dvaja spolubratia začali noviciát v Ciorani pri Neapole

Večer 1. septembra bol v Ciorani pri Neapole otvorený medziprovinciálny noviciát, ktorého súčasťou sú aj Ján Kniez a Samuel Opálka z našej provincie Bratislava-Praha. Noviciát je v našom rehoľnom živote výnimočným časom intenzívneho rozlišovania povolania, a zároveň časom prípravy na redemptoristický apoštolský život podľa sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Ročný noviciát strávia Ján a Samuel v komunite spolu s troma novicmi s Talianska (provincie Rím a Neapol) a jedným zo Španielska (provincia Madrid). Ľudsky a duchovne ich bude sprevádzať magister P. Maurizio Iannuario z Neapolskej provincie. Je to vôbec prvýkrát, čo naši bohoslovci prežijú noviciát v Taliansku, na mieste, kde pred takmer 300 rokmi pôsobil sv. Alfonz a prví redemptoristi. Veľkou výzvou bude pre nich taliančina, ktorá je v noviciáte dorozumievacím jazykom. Zverujeme Jána a Samuela do vašich modlitieb!

Šesť novicov počas slávnostného otvorenia
Novici slávnostne žiadajú o prijatie do noviciátu
Novici so svojím magistrom (uprostred)

Br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved