Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misijný kongres redemptoristov Provincie Bratislava – Praha

Na Motyčkách pri Donovaloch sa 15. a 16. septembra 2020 uskutočnil každoročný Misijný kongres Provincie Bratislava – Praha. Je to formačno-pracovný čas pre redemptoristov a ich laických spolupracovníkov, ktorí sa v akejkoľvek forme podieľajú a spolupracujú na mnohých apoštolských a evanjelizačných akciách na Slovensku, v Českej republike či v Litve. Najviditeľnejšou formou evanjelizačných a apoštolských prác je už od čias sv. Alfonza hlavne konanie farských misií. Stretnutia sa tento rok zúčastnilo osem redemptoristov a štyria laici zo spoločenstiev laikov pri domoch redemptoristov. Okrem formačných prednášok o evanjelizácii chudobných a spolupráci redemptoristov s laikmi v súčasných náročných podmienkach pandémie koronavírusu sa diskutovalo aj o nových plánoch misií na rok 2021. Pracovný návrh plánu misií pre dva stále a jeden mimoriadny misijný tím na rok 2021 bol schválený a po doplnení bude v najbližšom čase potvrdený.

Na Motyčkách sa 15. septembra stretol aj Sekretariát pre Partnerstvo v misii so zástupcami laických spoločenstiev pri komunitách redemptoristov. Toto stretnutie slúžilo na vzájomnú informáciu o činnosti a živote spoločenstiev. P. Jozef Mihok CSsR zároveň predstavil laikom nové Direktórium Partnerstva v misii. Vydalo ho generálne vedenie v marci tohto roka a má byť nápomocné pre spoluprácu a formáciu laických spolupracovníkov pre misiu.

Ďakujeme Bohu za povolanie byť  jeho spolupracovníkmi v Kristovej misii. Prosíme o vaše modlitby za misijné dielo redemptoristov.

P. Róbert Režný

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved