Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ako sa bl. Gašpar Stanggassinger modlil k Duchu Svätému

Dnes, 26. septembra, slávime liturgickú spomienku blahoslaveného redemptoristu Gašpara Stanggassingera. Prinášame vám niekoľko modlitieb k Duchu Svätému z jeho súkromných zošitov.

„Duch Svätý posväcuje, posilňuje, osvecuje a utešuje. Nesmieš sa dať nikdy mýliť, nesmieš nikdy zakolísať v dôvere v milosť Ducha Svätého.“

„Duchu Svätý, Otče chudobných, v teba dúfam a tvoja milosť ma zachráni. Len skrz milosť prídeme do neba, len skrz milosť sa môžeme polepšiť, len skrz milosť vytrváme v dobrom, len skrz milosť sme skutočne bohatí.“

„Keď si, Duchu Svätý, vo mne, potom už nemôžem byť nečinný: tvoje pôsobenie sa zjavuje v mojich prácach.“

„Duchu Svätý, si právom nazývaný Darcom milostí. Rozdávaš nám milosti a skutočne nás obohacuješ tým, že posväcuješ naše srdce. Keď prichádzaš do môjho srdca so svojou milosťou a zostávaš u mňa, potom nie som chudobný, ale som nekonečne bohatý. I keď nič nevlastním pred svetom, ale vlastním teba pred Bohom, a to ma robí vskutku svätým. Ó, Duchu Svätý, tieto milosti sú tvojimi celkom slobodnými darmi a nemám nárok vykázať vlastné zásluhy, aby som ich získal. Duchu Svätý, v pokore a dôvere volám k tebe: príď, Otče chudobných! Ty nás miluješ, preto kladiem všetku dôveru v teba.“

„Neodporujte Duchu Svätému. Odporovať Duchu Svätému! … Áno, sľúb Duchu Svätému, že vždy budeš poslúchať jeho sväté vnuknutia a hovor teda často sám sebe: môj Bože, chcem ti odovzdávať a prenechávať všetko! Už žiadne dobrovoľné prekážky! Žiadny odpor! Ty budeš hovoriť a ja pôjdem; ty ma povedieš a ja sa nechám viesť! Božský dych, ktorý prichádza z neba, naduj plachty mojej lodi, ktorá ma nesie na oceáne tohto sveta a ona dopláva do prístavu blaženej večnosti!“

Zdroj: Jozef Heinzmann CSsR: Hľadajme, čo pochádza z hora

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved