Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Skúsenosť svätého Klementa nám stále má čo povedať

Jednou z najväčších obetí Covid-19 sa stal bezpochyby sv. Klement Mária Hofbauer: keď vo Viedni bolo už všetko pripravené na oslavy 200. výročia jeho smrti, vlády európskych krajín rozhodli o opatreniach, ktoré znemožnili konanie podujatí tak významných pre redemptoristickú rodinu. Tento veľký svätec, ktorý vo svojom živote čelil toľkým skúškam a utrpeniam, opäť riskoval, že bude vytlačený na okraj, či dokonca že ostane celkom nepovšimnutý.

Už dávno pred začiatkom pandémie bolo jasné, že povinnou témou každoročnej duchovnej obnovy v Taliansku bude tentokrát sv. Klement a jeho posolstvo pre súčasnosť. V kontexte terajšej skúsenosti s neistotou a obavami sa táto téma ukázala byť ešte viac naliehavá a aktuálna.

Okolo štyridsiatky spolubratov z neapolskej a rímskej provincie (vrátane našich dvoch novicov, Jána a Samuela), sa stretli od pondelka 7. septembra do štvrtka 10. septembra na podnoží sopky Vezuv v redemptorickom dome Colle Sant’Alfonso, aby tam rozjímali o historickom, ľudskom a duchovnom dobrodružstve muža, ktorý je pokladaný za druhého zakladateľa redemptoristov, a ktorý preniesol alfonziánsku charizmu cez Alpy. Páter Adam Owczarski, riaditeľ Redemptoristického historického inštitútu, v ranných meditáciách načrtol existenciálnu cestu sv. Klementa. Na popoludňajších stretnutiach generálny postulátor P. Antonio Marrazzo sprostredkoval „lekcie“ svätca pre dnešné časy. Spojenie historických faktov s teologickou a duchovnou perspektívou prinášalo ovocie.

V dobe, ktorá bola z politických dôvodov a kvôli vojne rozhodne náročnejšia ako naša, si sv. Klement vnútorne osvojil ducha zakladateľa a charizmu Kongregácie a objavoval nové cesty bytia redemptoristom: zakaždým plánoval svoj apoštolát nie od stola, ale podľa naliehavých potrieb, s ktorými sa stretával.

Náš svätec navyše nemal jednoduchý charakter: sám si to najlepšie uvedomoval, avšak vedel, ako nasmerovať oheň svojho temperamentu do služby a misie a s pomocou Božej milosti sa vždy snažil zachovať prvenstvo lásky k blížnemu a komunitného rozmeru našej charizmy. Spolu s prvými redemptoristickými „hrdinami čností“ sv. Alfonzom, sv. Gerardom, bl. Sarnellim a ďalšími vytvoril originálny a výnimočný obraz pre dnešok, v ktorom rozhodujúce miesto zaujímajú tvorivosť, horlivosť, misijný dynamizmus, odvaha a schopnosť prijať a spracovať porážky. Jazyk a orientačné body našich Konštitúcií potvrdzujú tento obraz a robia ho ešte jasnejším a provokatívnejším.

Na konci obnovy sa konalo zasadanie neapolskej provincie, ktorého sa zúčastnil aj generálny predstavený P. Michael Brehl a koordinátor Konferencie redemptoristov v Európe P. Johannes Römelt. V strede pozornosti bola revízia pastoračného plánu a postup rekonfigurácie našich jednotiek. Aj v tomto prípade nás sprevádzal sv. Klement a jeho príklad „pomocníka, spoločníka a prisluhovateľa Ježiša Krista vo veľkom diele vykúpenia“ (Konštitúcia 2).

P. Serafino Fiore CSsR

Zdroj: cssr.news

Preklad: br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved