Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V očakávaní encykliky „Fratelli tutti“ o bratstve a sociálnom priateľstve

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári, spolupracovníci a priatelia,

na budúcu sobotu, 3. októbra, pápež František podpíše novú encykliku „Fratelli tutti“ o bratstve a sociálnom priateľstve. Táto encyklika bude potom promulgovaná na ďalšiu nedeľu, 4. októbra, na sviatok sv. Františka z Assisi. Vyhlásenie encykliky je vždy dôležitou udalosťou v živote Cirkvi. Tento rok, keď naďalej prežívame účinky pandémie COVID-19, verím, že táto encyklika bude mať pre nás všetkých osobitný význam.

Názov novej encykliky pripomína Dokument o ľudskom bratstve pre svetový mier a vzájomné spolunažívanie, ktorý podpísali a promulgovali pápež František a veľký imám Al Azharu, Ahmad al Tajjib 4. Februára 2019. Svätý Otec a veľký imám vyzvali spoločne všetkých veriacich, aby žili a usilovali sa o autentické a prorocké ľudské bratstvo medzi všetkými národmi, čo by nás posilnilo čeliť veľkým výzvam, ktorým čelí ľudstvo a vôbec svet, ktorý je naším spoločným domovom. Tento dokument bol zverejnený rok pred súčasnou pandémiou a v súčasnej kríze, ktorej čelí ľudstvo a celý náš svet, je aktuálnejší ako kedykoľvek predtým.

Očakávame, že nová encyklika bude naďalej rozvíjať túto výzvu pre všetkých veriacich. Ako tak čakáme budúci víkend na vyhlásenie „Fratelli tutti“ o bratstve a sociálnom priateľstve, vás všetkých pozývam, sestry a bratov vo Vykupiteľovi, aby ste sa spojili v modlitebnom očakávaní, že Boh nás a všetky národy pripravuje na prijatie posolstva pápeža Františka s otvorenými srdcami. V rámci tejto modlitbovej prípravy, odporúčam vám prečítať si ešte raz Dokument o ľudskom bratstve pre svetový mier a vzájomné spolunažívanie, ktorý je súčasťou tohto krátkeho posolstva.

Nech nás Boh požehnáva hlbokým presvedčením, že skutočne sme všetci bratmi a sestrami, Božie deti v našom bratovi a Vykupiteľovi, Ježišovi Kristovi. Nech žijeme ako prorockí a autentickí svedkovia Vykupiteľa v našom zranenom svete.

Váš brat v Ježišovi, našom Vykupiteľovi,

P. Michael Brehl CSsR, generálny predstavený

Zdroj: www.cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved