Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2019september

V roku 2017 niekoľko redemptoristov z Portugalska prišlo s prostým nápadom vytvoriť skupinu s názvom "CSSR ALL AROUND". Cieľom tejto iniciatívy bolo zverejniť fotoalbum, na ktorom by sa mohli podieľať redemptoristi z celého sveta. Pozvali redemptoristov zdieľať fotografie ich redemptoristického kríža na nimi zvolenom pozadí počas ich ciest do zahraničia. Ubehli dva roky a sme veľmi spokojní, pretože máme zbierku fotiek z 50 krajín! Z týchto príspevkov vytvárame akýsi katalóg krásnych a zmysluplných záberov a každý ich môže použiť ako materiály v pastorácii. Vďaka za všetky fotografie, ktoré ste zverejnili, ako aj za tie, ktoré ste nám zaslali mailom. Pozrite si krajiny,

Read More

V sobotu 21. septembra sa vo farnosti Dobrá Niva začali ľudové misie. Viedol ich tím P. Ivana Flimela a trvali do 29. septembra. Obec Dobrá Niva sa nachádza asi 10 km od Krupiny a má 1880 obyvateľov. Do farnosti patria ešte obce Babiná a Podzámčok. Posledné misie sa v Dobrej Nive konali pred 94 rokmi, kým v Babinej, ktorá bola kedysi samostatnou farnosťou, boli posledné misie v roku 1943. Otvorenia misií v sobotu a svätých omší v nedeľu sa zúčastnilo viac ľudí ako zvyčajne býva zvykom. V pondelok boli misionári v miestnej základnej škole, kde mali spoločne s misionárom milosrdenstva P. Jozefom

Read More

Od 21. do 29. septembra sa pod vedením pátrov redemptoristov konajú ľudové misie na dvoch miestach súčasne. Tím P. Michala Zamkovského vedie misie vo farnosti Chrenovec – Brusno a tím P. Ivana Flimela vo farnosti Dobrá Niva. Program na oboch miestach začal v sobotu 21. septembra privítaním misionárov a úvodnou svätou omšou. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými príhovormi a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, svätá omša pre deti, stretnutie s mládežou, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.   Príbuzné články: Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach Misijný

Read More

Vydavateľstvo Slovo medzi nami vydalo už 19. Modlitbový denník. Témou myšlienok na každý deň roku 2020 je sprevádzanie odchádzajúcich. Téma na rok 2020 je odozvou dlhého obdobia počas sprevádzania blízkeho človeka, o ktorom bolo vzhľadom na vek a zdravotný stav jasné, že jeho odchod do večnosti sa blíži, hoci pomalými krokmi. Autori denníka pri tejto starostlivosti oveľa intenzívnejšie vnímali Ježišovu prítomnosť, prítomnosť trpiaceho Krista; vynáral sa pred nimi tiež obraz Boha, ktorý si pripravuje človeka na odchod domov, do neba. Svoju reflexiu tohto náročného obdobia zverejnili v podobe úvah a postrehov v Modlitbovom denníku 2020 v nádeji, že prinesú potechu, úľavu, povzbudenie aj iným – v podobných,

Read More

Poľskí a britskí redemptoristi predstavili 11. septembra 2019 spoločnú iniciatívu na podporu povolaní do Kongregácie vo forme dvojjazyčných materiálov a snahy osloviť početnú skupinu Poliakov žijúcich na britských ostrovoch. Redemptoristi zodpovední za pastoráciu povolaní vo Varšavskej a Londýnskej provincii pripravili plagáty, letáky a iniciatívy na internete, aby čo najširším spôsobom oslovili Poliakov žijúcich vo Veľkej Británii (alebo ich potomkov), spomedzi ktorých Boh možno povoláva nových redemptoristov k službe v Poľsku či v Británii. Materiály sa dostanú aj do Dánska. Prosíme o modlitbu za P. Richarda Reida CSsR z Londýnskej a P. Szczepana Hebdu CSsR z Varšavskej provincie zodpovedných za pastoráciu povolaní a prajeme im úspech v ich počínaní.  

Read More

Na konci augusta uplynul rok od založenia novej misijnej komunity redemptoristov  na Litve. V druhom najväčšom meste krajiny Kaunas pôsobia P. Rastislav Dluhý a P. Peter Hertel. Za uplynulý rok sa podieľali na veľkom počte aktivít. V Šiluve viedli víkendovú duchovnú obnovu spolu s evanjelizačnou školou, ďalej duchovnú obnovu pre benediktínky v Kaunase, duchovnú obnovu pre arcibiskupskú kúriu v Kaunase, program alebo prednášky mali pre seminaristov v kňazskom seminári, u benediktínok v rámci Alfa kurzu, pre mladých v Kaunase v časti Palemonas, pre dospievajúcich vo Vilkiji, či pre spoločenstvo Prameň milosrdenstva. Organizovali stretnutie absolventov Evanjelizačnej školy, sväté omše pre misijný tím. Pred Vianocami viedli obnovu pre dobrovoľníkov z Centra pre rodinu

Read More

Prvou farnosťou, kam pátri redemptoristi zavítali po prázdninách, bola Horná Súča. Od 7. do 15. septembra tu tím P. Ivana Flimela viedol ľudové misie. Každý deň sa slávili sväté omše s misijnými príhovormi. Neoddeliteľnou súčasťou misií bola aj možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. V nedeľu poobede sa konala katechéza pre mužov a katechéza pre ženy. V pondelok viedol program pre žiakov P. Jozef Mihok spolu so študentami redemptoristami a členmi spoločenstva Shekinah z Radvane. V utorok a stredu navštevovali pátri redemptoristi chorých vo farnosti. V piatok sa konala sv. omša pre deti a stretnutie s mládežou. V sobotu večer bola pobožnosť

Read More

V utorok 3. septembra 2019 sme sa rozlúčili so zosnulým pátrom Jánom Janokom CSsR. Pohrebnú sv. omšu celebroval otec biskup Jozef Haľko spolu s niekoľkými desiatkami kňazov v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bratislave na Kramároch. Nasledovalo uloženie pozostatkov na Martinskom cintoríne v Bratislave. Foto: Pavel Kováč Príbuzné články: Pohreb P. Janoka bude v utorok 3. septembra o 11:30 Páter Ján Janok odovzdal svoju dušu Vykupiteľovi

Read More
close

Zdieľajte príspevok..