Slovo medzi nami
Domov2019september

Poľskí a britskí redemptoristi predstavili 11. septembra 2019 spoločnú iniciatívu na podporu povolaní do Kongregácie vo forme dvojjazyčných materiálov a snahy osloviť početnú skupinu Poliakov žijúcich na britských ostrovoch. Redemptoristi zodpovední za pastoráciu povolaní vo Varšavskej a Londýnskej provincii pripravili plagáty, letáky a iniciatívy na internete, aby čo najširším spôsobom oslovili Poliakov žijúcich vo Veľkej Británii (alebo ich potomkov), spomedzi ktorých Boh možno povoláva nových redemptoristov k službe v Poľsku či v Británii. Materiály sa dostanú aj do Dánska. Prosíme o modlitbu za P. Richarda Reida CSsR z Londýnskej a P. Szczepana Hebdu CSsR z Varšavskej provincie zodpovedných za pastoráciu povolaní a prajeme im úspech v ich počínaní.  

Čítať ďalej

Na konci augusta uplynul rok od založenia novej misijnej komunity redemptoristov  na Litve. V druhom najväčšom meste krajiny Kaunas pôsobia P. Rastislav Dluhý a P. Peter Hertel. Za uplynulý rok sa podieľali na veľkom počte aktivít. V Šiluve viedli víkendovú duchovnú obnovu spolu s evanjelizačnou školou, ďalej duchovnú obnovu pre benediktínky v Kaunase, duchovnú obnovu pre arcibiskupskú kúriu v Kaunase, program alebo prednášky mali pre seminaristov v kňazskom seminári, u benediktínok v rámci Alfa kurzu, pre mladých v Kaunase v časti Palemonas, pre dospievajúcich vo Vilkiji, či pre spoločenstvo Prameň milosrdenstva. Organizovali stretnutie absolventov Evanjelizačnej školy, sväté omše pre misijný tím. Pred Vianocami viedli obnovu pre dobrovoľníkov z Centra pre rodinu

Čítať ďalej

Prvou farnosťou, kam pátri redemptoristi zavítali po prázdninách, bola Horná Súča. Od 7. do 15. septembra tu tím P. Ivana Flimela viedol ľudové misie. Každý deň sa slávili sväté omše s misijnými príhovormi. Neoddeliteľnou súčasťou misií bola aj možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. V nedeľu poobede sa konala katechéza pre mužov a katechéza pre ženy. V pondelok viedol program pre žiakov P. Jozef Mihok spolu so študentami redemptoristami a členmi spoločenstva Shekinah z Radvane. V utorok a stredu navštevovali pátri redemptoristi chorých vo farnosti. V piatok sa konala sv. omša pre deti a stretnutie s mládežou. V sobotu večer bola pobožnosť

Čítať ďalej

V utorok 3. septembra 2019 sme sa rozlúčili so zosnulým pátrom Jánom Janokom CSsR. Pohrebnú sv. omšu celebroval otec biskup Jozef Haľko spolu s niekoľkými desiatkami kňazov v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bratislave na Kramároch. Nasledovalo uloženie pozostatkov na Martinskom cintoríne v Bratislave. Foto: Pavel Kováč Príbuzné články: Pohreb P. Janoka bude v utorok 3. septembra o 11:30 Páter Ján Janok odovzdal svoju dušu Vykupiteľovi

Čítať ďalej