Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkySpoločná iniciatíva poľských a britských redemptoristov na podporu povolaní

Spoločná iniciatíva poľských a britských redemptoristov na podporu povolaní

Poľskí a britskí redemptoristi predstavili 11. septembra 2019 spoločnú iniciatívu na podporu povolaní do Kongregácie vo forme dvojjazyčných materiálov a snahy osloviť početnú skupinu Poliakov žijúcich na britských ostrovoch.

Redemptoristi zodpovední za pastoráciu povolaní vo Varšavskej a Londýnskej provincii pripravili plagáty, letáky a iniciatívy na internete, aby čo najširším spôsobom oslovili Poliakov žijúcich vo Veľkej Británii (alebo ich potomkov), spomedzi ktorých Boh možno povoláva nových redemptoristov k službe v Poľsku či v Británii. Materiály sa dostanú aj do Dánska.

Prosíme o modlitbu za P. Richarda Reida CSsR z Londýnskej a P. Szczepana Hebdu CSsR z Varšavskej provincie zodpovedných za pastoráciu povolaní a prajeme im úspech v ich počínaní.

 

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier