Domov2018november

(Thajsko) – október je misijným mesiacom a už od jeho prvého dňa, sviatku sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, patrónky misií, sa až do konca mesiaca oslavujú misie na celom svete. Pápež František povedal, že misijný mesiac je novou príležitosťou „stávať sa misionárskymi učeníkmi, stále viac nadšenými Ježišom a jeho posolstvom, až do končín zeme.“ Otec Rodrigo Velez je redemptoristický kňaz, ktorý pôsobí v Thajsku. „Som šťastný, že sa s vami môžem podeliť o prvé chvíle na mojej misii a prosiť Boha, aby nám vždy dával schopnosť žasnúť nad poslaním, ktoré nám zveril,“ povedal. Tu je celý text jeho svedectva:   Z Thajska, otec Rodrigo Vélez: Pochopiť (เข้าใจ) môžeme len s otvoreným srdcom Píšem z vrchov Doi

Čítať ďalej

Na Svetový deň chudobných prinášame pár myšlienok z Posolstva Svätého Otca Františka k tomuto dňu. Plné znenie Posolstva si môžete prečítať TU. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal „Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal“ (Ž 34, 7). Slová žalmistu sa stávajú aj našimi slovami vo chvíli, keď sme povolaní čeliť rôznym situáciám utrpenia a marginalizácie, v ktorých žijú mnohí naši bratia a sestry, zvyčajne označovaní všeobecným termínom „chudobní“. Pisateľovi tohto žalmu nie je takáto situácia cudzia, práve naopak. Má priamu skúsenosť s chudobou, a predsa ju premieňa na chválospev a vzdávanie vďaky Pánovi. Tento žalm umožňuje dnes aj nám, ponoreným do mnohých foriem

Čítať ďalej

Kniha redemptoristu Denisa McBridea Putovanie s Jonášom – Zápas o hľadanie seba samého, ktorú v týchto dňoch vydáva vydavateľstvo Slovo medzi nami, predstavuje čitateľovi proroka Jonáša, aby na pozadí jeho príbehu, ktorý oslavuje krásu Božieho milosrdenstva, videl svoj vlastný život. Denis McBride, slovenskému čitateľovi známy ako autor knihy Čím ma zaujal Ježiš, v Putovaní s Jonášom skúma charakter tohto proroka – tak trochu nepravdepodobného hrdinu. Jonáš, sympatický, no trochu zvláštny spoločník, nám pomáha prehodnotiť svoj život. Verí v Boha, no musí bojovať, aby sa vyrovnal s jeho desivo nezrozumiteľnými rozhodnutiami, najmä s Božím milosrdenstvom – chystá sa nájsť svoje pravé ja a zmysel života, no snaží sa utiecť pred prítomnosťou

Čítať ďalej

V sobotu, 17. novembra, sa pod vedením tímu P. Ivana Flimela začali ľudové misie v obci Báhoň. Trvať budú do nedele, 25. novembra. Všetkých srdečne pozývame.   Po 80 rokoch sa budú v našej farnosti konať Ľudové misie, ktoré sú duchovnou obnovou a požehnaním pre celú farnosť - pre každého, kto otvorí Ježišovi Kristovi svoje srdce. Misie sú časom milostí, keď Kristus mimoriadnym, nie každodenným spôsobom klope na dvere každého domu, ponúka seba a svoju lásku ako cestu života k nepredstaviteľne krásnemu cieľu. Sú časom obrátenia alebo návratu na cestu desatora. Pátri redemptoristi majú vo svojom misijnom programe pripravené osobitné katechézy pre mužov i ženy, evanjelizačný program

Čítať ďalej