Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi Ľvovskej provincie si zvolili provinciála

V treťom kole volieb provinciála Ľvovskej provincie redemptoristov bol 28. novembra 2018 opäť zvolený P. Andrej Rak.

Páter Andrej Rak sa narodil 30. júla 1977 v meste Novojavorsk pri Ľvove. V roku 1998 vstúpil do noviciátu Ľvovskej provincie redemptoristov, kde v roku 2004 zložil doživotné sľuby. V rokoch 1999 až 2001 študoval filozofiu a teológiu na univerzite bl. Mikuláša Čarneckého vo Ľvove. Magisterské štúdium teológie absolvoval na univerzite Leopold-Franzenz v rakúskom Innsbrucku. Kňazskú vysviacku prijal 25. novembra 2006. Do roku 2009 pôsobil v rôznych farnostiach redemptoristov na Ukrajine a v rokoch 2009 až 2014 v Innsbrucku, kde zároveň absolvoval doktorandské štúdium morálnej teológie. Doktorát z morálnej teológie obhájil v januári 2015. Provinciálom Ľvovskej provincie redemptoristov bol od 8. decembra 2014.

Provincia Bratislava – Praha Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa vyprosuje P. Andrejovi Božie milosti pre jeho službu.

Zdroj: www.cssr.lviv.ua

Preklad: P. Artur Bilyk, CSsR

 

Príbuzné články:

Ľvov – v redemptoristickej rodine o našej spiritualite

Trvalá formácia vo Ľvove

Zmena úradu provinciála vo Witteme

Provincia redemptoristov Bratislava – Praha si zvolila svoje vedenie

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved