Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pred 37 rokmi vznikol časopis Slovo medzi nami

Rok 2018 je 37. rokom vydávania nášho časopisu v USA. V decembri 1981 vyšlo jeho prvé číslo. Prvé číslo bolo tlačené v garáži. V kaviarni miestnej školy sa skladalo, zošívalo a balilo tisíc výtlačkov. Časopis sa vždy vypredal a každý mesiac dopyt rástol. Počítače, ktoré sa vtedy používali, boli pomalé a nespoľahlivé. Bolo ťažké a niekedy priam nemožné udržať funkčnú databázu mien, aby naši predplatitelia dostali svoje číslo, obnovili si a zaplatili predplatné, keď vypršalo. Ktovie, koľko výtlačkov sa stratilo, nikdy neodoslalo alebo sa dostalo na nesprávnu adresu? Našťastie naši predplatitelia boli trpezliví a odpúšťajúci!

Časom sme sa v mnohých oblastiach zlepšovali. Z malých počiatkov sme sa dostali do situácie, keď máme zákaznícky servis, databázu, technológie, redakčné a marketingové tímy. Spoločne sa modlíme a každý deň sa povzbudzujeme. Je to naozaj požehnané pracovné prostredie. Pre nás, čo sme tu od začiatku, prvé roky majú v našich srdciach osobitné miesto. Nikdy nezabudneme na náhodný, neefektívny a chaotický systém práce – a ako Boh použil naše chabé úsilie, aby sa dotkol života ľudí.

Aby sme si pripomenuli tento míľnik, chceme spolu s vami uvažovať o našich dejinách a povolaní.

Často si vravíme, že tento časopis patrí Bohu, a nie nám. Nikto z nás by to nerobil, keby to nebolo dielo Ducha Svätého v našom živote. Všetci by sme šli za inými cieľmi. Ale všetkých sa nás dotkla a zmenila Božia milosť. Zmenili sme svoje plány, aby sme mohli svojím životom slúžiť Pánovi.

Pred 36 rokmi sme pocítili, že nás Boh volá, aby sme hovorili o tom, čo nám Duch Svätý ukazuje: že každý môže mať osobný vzťah s Ježišom; že Duch Svätý nám môže premeniť a obnoviť zmýšľanie; a že Božia láska k nám je stála. Sú to stále tie isté pravdy, o ktorých chceme hovoriť aj dnes.

Keď sme začali dávať toto posolstvo na papier, nikto z nás nemal vydavateľské skúsenosti. Ani sme nevedeli, či časopis prežije! Vnímali sme však, že Boh nás žiada, aby sme „im dali niečo jesť“ (Mt 14, 16). O 36 rokov neskôr žasneme nad Božím dielom. Zvlášť ma dojímajú tisíce listov a e-mailov, ktoré nám posielajú čitatelia. Opisujú úžasné veci, ktoré im Boh urobil.

Bolo by na mieste osobne si uctiť každého, kto pracoval v Slove medzi nami od začiatku až dodnes. Mnoho ľudí bolo od začiatku zapojených do tohoto diela. Spomeňme len Joea Difata, ktorý založil tento časopis; pátra Francisa Martina, ktorý napísal mnohé z prvých čísel a viedol Joea; a Toma Dilenna, ktorý zanechal svoju prácu výkonného riaditeľa IBM, aby pomohol oživiť tento sen. Nedá sa nespomenúť Lea Zanchettina, ktorý ostatných dvadsať rokov verne slúži ako editor.

Napokon si ctím vás, naši bratia a sestry, ktorí sa tak verne modlíte a prinášate toľko Kristovej lásky na tento svet!

SMN story 1

SMN story 2

SMN story 3

SMN story 4

SMN story 5

SMN story 6

Príbuzné články:

15.výročie časopisu na Slovensku

Pápež požehnal čitateľov Slova medzi nami

Dejiny publikačnej činnosti redemptoristov

Publikácie sv. Alfonza – duchovná klasika?

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved