Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Decembrové číslo časopisu Slovo medzi nami: Advent s Máriou

Decembrové číslo mesačníka Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického časopisu Word Among Us, sa venuje Márii – vzoru viery. Čitateľom tiež dáva do pozornosti dve nové knihy, ktoré pred Vianocami vychádzajú vo vydavateľstve redemptoristov: Putovanie s Jonášom od Dennisa McBridea a Hrniec plný strachu od Adama Szustaka.

Vydavateľ Joe Difato pred 37 rokmi vydal prvé číslo časopisu a dnes sa v úvodníku s čitateľmi lúči, pretože odchádza do dôchodku. Každý mesiac sa vyše 700 000 výtlačkov Slova medzi nami dostane k čitateľom vo viac než 100 krajinách sveta. J. Difato v úvodníku predstavuje aj tému adventného čísla: Mária je vzorom pre jeho vieru, pretože je láskavá, súcitná, pokojná, pokorná, poslušná a nábožná.

Uchovávať v srdci a rozjímať

Prvý text čísla sa pozerá na Máriin zvyk rozjímať o Božích skutkoch v jej živote. Vďaka tomuto zvyku si stále viac vážila svojho syna. Uchovávala si v srdci všetko, čo sa okolo neho dialo a rozjímala o tom. Mária zverila všetky udalosti Bohu v modlitbe a prosila ho, aby jej dal svetlo a ukázal jej, čo znamenajú. Aj my môžeme tak ako Mária rozjímať o láske, ktorá sa skrýva za Ježišovým rozhodnutím znížiť sa a stať sa človekom ako my.

Aj Ján Krstiteľ bol v rozpakoch

Páter George Montague, člen rehole marianistov, rozpráva príbeh Jána Krstiteľa, ktorý bol presvedčený, že Mesiáš príde ako svätý sudca. Keď sa však pred ním objavil Ježiš Nazaretský a trval na tom, že ho má pokrstiť v Jordáne, zabudol na váhy Božieho súdu a oheň Božieho hnevu. Zrazu mal pocit, akoby sa ponoril do nádhernej a mocnej lásky. A začal vidieť Ježišovými očami: on ponúka milosrdenstvo a beží k nemu celý svet.

Boh sa pripája k našej rozvrátenej rodine

Ukážka z knihy amerického biskupa Roberta Barrona Vibrant Paradoxes sa zamýšľa nad niekoľkými postavami z Ježišovho rodokmeňa, ktoré nijak nezapadajú do obrazu „slušnej“ rodiny. No poukazuje tým na to, že Boh sa počas Vianoc doslova „natlačil“ do dysfunkčnej a rozporuplnej rodiny človeka – hoci my sme ho nehodní podobne ako jeho mnohí izraelskí predkovia. No on sa napriek tomu stal naším bratom.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.

 

Príbuzné články:

Novembrové číslo časopisu Slovo medzi nami

Pred 37 rokmi vznikol časopis Slovo medzi nami

Požehnanie pápeža Františka pre čitateľov časopisu Slovo medzi nami

15. výročie časopisu na Slovensku

Dejiny publikačnej činnosti redemptoristov 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved