Domov2018august

Dnes, 18. augusta, si pripomíname 115. výročie narodenia kňaza, redemptoristu p. Zynovija Kovalyka. Ponúkame vám úryvok z knihy nášho vydavateľstva Slovo medzi nami Svetlá pre biednych, ktorý vám trochu priblíži život tohto odvážneho mučeníka.  Štefan Hajovyj pracoval ako úradník na metropolitnom úrade v Ľvove a dobre poznal ľudí, ktorí prichádzali za metropolitom Andrejom Šeptickým. Keď Nemci po úteku boľševikov z Ľvova v júli 1941 otvorili väzenia, zo zvedavosti sa šiel pozrieť do väzenia nazývaného „Bryghitky“, pretože medzi ľuďmi sa hovorilo, že boľševici pred svojim útekom zmasakrovali stovky väzňov. To, čo videl v podzemí väzenia, však presahovalo všetky jeho predstavy a poznačilo

Čítať ďalej

                                                                PROVINCIA BRATISLAVA - PRAHA   Páter Ivan Flimel CSsR 27. 1. – 4. 2.  Horné Obdokovce 14. – 18. 2.  Suchá nad Parnou (OM) 10. – 18. 3.  Omšenie 18. – 22. 4.  Pružina (OM) 12. – 20. 5.  Trenčianske Teplice 16. – 24. 6.  Považská Teplá 12. – 16. 9.  Brusno (OM) 29. 9. – 7. 10.  Slažany 20. – 28. 10.  Teplička nad Váhom 17. – 25. 11.  Báhoň 1. – 9. 12.  Kanianka Páter Michal Zamkovský CSsR 20. – 28. 1. 

Čítať ďalej

(Canandaigua, NY) Šesťdesiatdva účastníkov konferencie sa stretlo v Exercičnom dome Notre Dame v Canandaigua v New Yorku, ako zástupcovia spoločnosti a reprezentanti z provincií Denver, Baltimore, Yorkton a Edmonton-Toronto, ako aj viceprovincie Ex-Patriam a niekoľkých ďalších redemptoristických zoskupení. Účastníci, ktorí prišli z pätnástich štátov a troch kanadských provincií hovoria anglicky, španielsky, vietnamsky, francúzsky, sango, antillianskou kreolčinou, libanonsky a dokonca aj latinsky. Stretnutie sa konalo od 30. júla do 3. augusta. “Veríme, že my, redemptoristi, sa naučíme a lepšie pochopíme, ako informácie zo stretnutia s mládežou využiť na inšpiráciu vo svojom poslaní“, vysvetľuje brat Aaron Meszaros, predseda Výboru pre Dialóg 2018. “Čas,

Čítať ďalej

16. augusta si pripomíname narodenie sv. Jána Bosca, kňaza, zakladateľa rehole saleziánov a Dcér Panny Márie Pomocnice, učiteľa mládeže a patróna vychovávateľov. Ponúkame vám úryvok z knihy Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. Prečítajte si o výchovnej činnosti sv. Jána Bosca, ktorú založil na nábožnosti, rozume a láskavosti.   Celá Cirkev uznáva sv. Jána Bosca ako skutočného velikána výchovy, ktorú založil na „preventívnej metóde“, zameranej priamo na srdce dieťaťa. Preslávil sa najmä svojím talentom skombinovať prísnosť pokarhania a disciplíny so sladkosťou úsmevu. Tí, ktorí ho v takýchto momentoch pozorovali, povedali: „Vo svätých sa – tak ako v Bohu – neopísateľným spôsobom stretá

Čítať ďalej