DomovNovinkySviatok blahoslaveného Dominika Trčku

Sviatok blahoslaveného Dominika Trčku

Blahoslavený Metod Dominik Trčka sa narodil 6. 7. 1886 vo Frýdlante nad Ostravicí na Morave.  Dominik navštevoval obecnú školu vo Frýdlante a po jej ukončení začal dochádzať do nižšieho gymnázia v Místku. V školskom roku 1902/1903 začal 6. ročník gymnázia v juvenáte redemptoristov na Červenke.  Do noviciátu redemptoristov vstúpil v roku 1903 a sľuby zložil 25. 8. 1904. Po noviciáte pokračoval vo filozofických a teologických štúdiách v seminári redemptoristov v Obořišti. Za kňaza bol vysvätený 17. 7. 1910 kardinálom Skrbenským. V rokoch 1911 – 1918 pôsobil na Svatej Hore, v Prahe, v Plzni. V tom čase sa venoval utečencom z Chorvátska, Slovinska, tiež Rusínom a zraneným vojakom. V marci 1919 bol vybraný pre prácu s grékokatolíkmi. Páter Dominik prijal meno Metod a prestúpil k byzantskej liturgii. Od toho času pracoval v Ľvove, Ivanofrankovsku a znova v Prahe. V decembri 1921 prišiel do Stropkova, kde sa v roku 1924 stal predstaveným kláštora. V roku 1931 bol založený nový kláštor redemptoristov byzantského obradu v Michalovciach, p. Metod sa stal jeho predstaveným. V decembri 1945 bola zriadená nová viceprovincia redemptoristov byzantského obradu a p. Metod sa stal jej prvým viceprovinciálom. V rokoch 1946 – 1948 narážal vo svojej činnosti na rastúci odpor komunistickej moci. V roku 1950 bol internovaný v kláštore v Podolínci. Na základe vykonštruovanej historky o pokuse o útek do zahraničia na falošný pas bol p. Metod odsúdený na 12 rokov väzenia (1952). Väznený bol v Ilave, v Mírove, v Brne a v roku 1958 bol preložený do Leopoldova. Na Vianoce v roku 1958 bol odsúdený na korekciu (betónová samotka) za to, že si spieval nábožnú koledu. V korekcii dostal zápal pľúc, opakovane mu bola odmietnutá lekárska pomoc. Na následky korekcie zomrel 23. 3. 1959. Pred smrťou všetkým odpustil. V roku 1990 bol p. Trčka súdne rehabilitovaný.

P. Metod bol blahorečený v Ríme 4. 11. 2001. Liturgická  spomienka pripadá na 25. august.

Viac TU.