Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Sviatok blahoslaveného Dominika Trčku

Blahoslavený Metod Dominik Trčka sa narodil 6. 7. 1886 vo Frýdlante nad Ostravicí na Morave.  Dominik navštevoval obecnú školu vo Frýdlante a po jej ukončení začal dochádzať do nižšieho gymnázia v Místku. V školskom roku 1902/1903 začal 6. ročník gymnázia v juvenáte redemptoristov na Červenke.  Do noviciátu redemptoristov vstúpil v roku 1903 a sľuby zložil 25. 8. 1904. Po noviciáte pokračoval vo filozofických a teologických štúdiách v seminári redemptoristov v Obořišti. Za kňaza bol vysvätený 17. 7. 1910 kardinálom Skrbenským. V rokoch 1911 – 1918 pôsobil na Svatej Hore, v Prahe, v Plzni. V tom čase sa venoval utečencom z Chorvátska, Slovinska, tiež Rusínom a zraneným vojakom. V marci 1919 bol vybraný pre prácu s grékokatolíkmi. Páter Dominik prijal meno Metod a prestúpil k byzantskej liturgii. Od toho času pracoval v Ľvove, Ivanofrankovsku a znova v Prahe. V decembri 1921 prišiel do Stropkova, kde sa v roku 1924 stal predstaveným kláštora. V roku 1931 bol založený nový kláštor redemptoristov byzantského obradu v Michalovciach, p. Metod sa stal jeho predstaveným. V decembri 1945 bola zriadená nová viceprovincia redemptoristov byzantského obradu a p. Metod sa stal jej prvým viceprovinciálom. V rokoch 1946 – 1948 narážal vo svojej činnosti na rastúci odpor komunistickej moci. V roku 1950 bol internovaný v kláštore v Podolínci. Na základe vykonštruovanej historky o pokuse o útek do zahraničia na falošný pas bol p. Metod odsúdený na 12 rokov väzenia (1952). Väznený bol v Ilave, v Mírove, v Brne a v roku 1958 bol preložený do Leopoldova. Na Vianoce v roku 1958 bol odsúdený na korekciu (betónová samotka) za to, že si spieval nábožnú koledu. V korekcii dostal zápal pľúc, opakovane mu bola odmietnutá lekárska pomoc. Na následky korekcie zomrel 23. 3. 1959. Pred smrťou všetkým odpustil. V roku 1990 bol p. Trčka súdne rehabilitovaný.

P. Metod bol blahorečený v Ríme 4. 11. 2001. Liturgická  spomienka pripadá na 25. august.

Viac TU.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved