Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

„Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa“ (Mk 6, 26).

Dnešné evanjelium všetci dobre poznáme: je to opis smutnej a krutej popravy Jána Krstiteľa, „muža spravodlivého a svätého“ (porov. Mk 6, 20). Pouvažujme však na chvíľu nad pozadím tohto známeho príbehu.

Ján pochádzal z izraelskej kňazskej rodiny – zo skupiny, ktorá do značnej miery kolaborovala s nespravodlivou vládou kráľa Herodesa. No Ján namiesto toho, aby sa k nej pridal, utiahol sa na púšť a začal ohlasovať posolstvo pokánia, adresované celému Izraelu vrátane Herodesa a jemu naklonených kňazov. Herodesa však Jánove priame slová nahnevali, a tak ho dal uväzniť.

Potom sa udialo to, čo popisuje dnešné evanjelium – udalosť, pri ktorej bola tým najzvrátenejším spôsobom využitá Herodesova nevlastná dcéra. Bola poslaná zviesť ho svojím tancom a ľsťou ho doviesť k tomu, aby dal Jána popraviť. Mnohé filmy a divadelné hry vyobrazujú toto dievča ako skazenú pokušiteľku, ktorá sa zúčastnila na vytvorení tohto sprisahania. Pravdepodobne však bola len bábkou v rukách svojej manipulatívnej matky.

Pri hľadaní podobných nespravodlivostí nemusíme chodiť ďaleko. Noviny a správy sú plné príbehov o deťoch, ktoré boli zneužité podobne. Počúvame aj o chudobe a rasovom napätí, obchodovaní s ľuďmi a o potratoch. A v tomto zozname by sme mohli pokračovať ešte veľmi dlho.

Pri toľkom zle nás môže zachvátiť hrôza. Ako by som mohol zmeniť obrovské problémy sveta ja? Veď ja som len sám, len jeden človek. Okrem toho nemám čas, peniaze ani iné prostriedky, ktorými by som mohol pomôcť.

No v boji proti nespravodlivosti nie je nikto z nás celkom bezmocný. Aj ty určite môžeš pomôcť ľuďom nachádzajúcim sa za múrmi tvojho domu. Aj ty môžeš urobiť veľa: či už svojou finančnou pomocou, dobrovoľníctvom v miestnom spoločenstve alebo každodennou modlitbou za vyhladenie týchto foriem zla. Možno v boji za sociálnu spravodlivosť nepôjdeš v šľapajach Jána Krstiteľa a nestaneš sa mučeníkom. No už tým, že urobíš malý, ale odvážny krok, môžeš priniesť Božiu spásu a spravodlivosť tým, ktorí dnes trpia.

„Pane Ježišu, otvor mi srdce pre plač chudobných a týraných. Ukáž mi, ako by som im dnes mohol pomôcť.“

Slovo medzi nami, júl – august 2018

Príbuzné články:

Narodenie Jána Krstiteľa

Video o Jánovi Krstiteľovi (P. Rastislav Dluhý)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved